Gå til hovedindhold

Pårørendepolitik

Pårørende - familie og andre nære personer - spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har naturligt et ønske om at følge vores liv tæt. Derfor sætter Ikast-Brande Kommune stort fokus på pårørendesamarbejdet med denne politik

Pårørende politik billede
 • Læs op

Indhold

  Med Pårørendepolitikken ønsker vi at styrke og udvikle samarbejdet. Politikken skal medvirke til, at pårørende oplever sig mødt med forståelse og støtte samtidig med, at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest for borgeren, men også for pårørende og personalet.

  Politikken kan downloades som PDF her på hjemmesiden samt være at finde i trykt form på tilbud og centre, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Du finder politikken på linket nedenfor. 

  2015 - Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en politik, der sætter fokus på de værdier og det samarbejde, der er mellem borger, pårørende og personalet.

  2016 - På temaaftener, dialogmøder og fokusgruppeinterviews blev der indsamlet en masse inputs fra både borgere, pårørende, personale og politikkere.

  2017 - I starten af 2017 blev alle de indsamlede inputs bearbejdet og processen med at skrive en samlet politik begyndte.

  2017 - I august sendes pårørendepolitikken i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet havde bl.a. følgende bemærkning "En indbydene og velgennemarbejdet pjece med tydelige signaler om forventningsafstemning, værdier og roller i samarbejdet".

  Handicaprådet havde flere bemærkninger hvoraf én var " Vi anerkender indholdet. Et fint stykke arbejde og et godt indhold"

  Sammen med de øvrige bemærkninger fra de to råd blev politikken i september sendt til godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Politikkens indhold blev godkendt og i oktober fik politikken Byrådets godkendelse.

  2017 - I november mødtes repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet for at udvælge billedemateriale og derefter at sende politikken i trykken.

  Mandag d. 21. oktober 2019 afholdte Sundheds- og Omsorgsudvalget et arrangementet, hvor borgere, pårørende, Ældrerådet og Handicaprådet samt ledere og medarbejdere var repræsenteret. Arrangementet gav mulighed for at dele de gode historier og inspirere til nye aktiviteter i forhold til fortsat at udvikle det gode samarbejde. Du kan se programmet fra aftenen her.

  Aftenen bød på mange spændende samtaler, overvejelser og forventninger. Du kan se deltagernes noter i en samlet dokument her

  Efterfølgende er der udarbejdet et inspirationskatalog. Kataloget er udarbejdet på baggrund af workshoppen fra pårørendearrangementet og er tænkt som en inspiration til forsat at udvikle det gode samarbejde på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune. Du kan læse inspirationskataloget her.

  Det er Sundheds- og Omsorgsudvalgets ønske, at pårørendepolitikken udmøntes lokalt med anerkendelse af forskelligheden på sundhedsområdet, misbrugsområdet, ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet.

  Vi vil opfordre alle med tilknytning til Sundheds- og Omsorgsområdet, at tage ansvar for det gode samarbejde. Dialog er et vigtig fundament til at udvikle og styrke samarbejdet lokalt mellem borgere, pårørende og personale. Det er tilbuddets/afdelingens leder, der har det overordnet ansvar for det gode pårørendesamarbejde.