Gå til hovedindhold

Arbejdsmiljø

Ikast-Brande Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling arbejder med forskellige tiltag og projekter i forhold til arbejdsmiljøet.

Arbejdsstillinger
 • Læs op

Indhold

  Ved spørgsmål i forhold til arbejdsmiljøet og projekterne er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulenten i Sundheds- og Ældreafdelingen. Se kontaktoplysninger øverst i højre side.

  I Ikast-Brande Kommune er kompetent mobilisering en holdning til handling. Kompetent mobilisering betyder en helhedsorienteret og tværfaglig måde at arbejde med mennesker på. Et arbejde der afspejler den omsorgskultur, vi møder borgeren med. Et arbejde som er langt mere end at forflytte et menneske fysisk fra sted A til sted B

  Kompetent mobilisering tager udgangspunkt i en fælles tværfaglig kultur på ældreområdet og har en rehabiliterende og sundhedsfremmende tilgang.

  Visionen er, at kompetent mobilisering bliver et fælles tværfagligt arbejdspladsanliggende, hvor alle faggrupper, med udgangspunkt i borgerens behov, bidrager med relevant viden og kompetencer, som medvirker til løsning af kerneopgaven.

  Formålet med at fokusere på kompetent mobilisering er at bidrage til, at borgeren kan mestre sit liv ved at udvikle eller vedligeholde det, der gør det muligt at fortsætte livet med størst mulig grad af selvhjulpethed. Kompetent mobilisering vil bidrage til et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

  Kompetent mobilisering vil samtidig give medarbejdere og ledere på ældreområdet de bedste betingelser for at leve op til de krav, der stilles til et sikkert og sundt arbejdsmiljø og til at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø lokalt.

  I håndbogen kan du læse om forflytningsvejlederens arbejdsopgaver, forflytningsstjernen, analyse- og refleksionsmodellen, forflytningsprincipper, risikovurdering, hjælpemidler og meget mere.

  Håndbogen indeholder også et overblik over:

  • Hvordan opgave- og ansvarsfordelingen er mellem individ, gruppe, ledelse og organisationen som helhed
  • Hvordan kompetenceudvikling på forflytningsområdet foregår