Gå til hovedindhold

Reparationer

Du kan søge Myndighed, Sundhed og Ældre om at få dit hjælpemiddel repareret eller udskiftet, hvis der er behov for det.

Værktøj
  • Læs op

Indhold

    Du har selv pligt til at holde dit hjælpemiddel i funktionsduelig stand.

    Du betaler selv for udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på din kørestol. Er der behov for mere end én årlig udskiftning, kan kommunen betale de efterfølgende indenfor samme år, hvis du viser en kvittering.

    Er der behov for reparationer af bevilgede hjælpemidler, der ikke er driftsudgifter/almindelig vedligehold, kan der rettes henvendelse til kommunens hjælpemiddeldepot.

    Du kan læse en præcisering af gældende regler og vejledninger her.