Gå til hovedindhold

Bidrag og skat på ejendom

Fra 1. januar 2024 er hele din boligskat samlet i SKAT. Tryk og læs mere om ændringerne

Rødt hus på en bakketop
 • Læs op

Indhold

  Det betyder, at du fremover skal betale grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen.
  Det er ikke en ny skat - bare en ny måde at betale grundskyld på.

  2023
  Det er fortsat kommunen, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat eller indefrysningslån i 2023.

  2024
  Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, kan du læse mere på www.vurderingsportalen.dk 

  Ved du, at du kan finde en kopi af din ejendomsbidragsbillet på www.borger.dk.

  OBS 
  Du får tilsendt 2 opkrævninger for 2024 (gælder kun for Ikast-Brande Kommune)

  - Ejendomsbidrag af fast ejendom 2024
  - Ejendomsskat 2023 - afregning af forbrug 2023 - sendes ud i marts måned

  Opkrævninger forfalder til betaling: 

  For 2024  er der kun én rate. 

  Ejendomsbidrag for 2024 forfalder til betaling
  :  
  Forfaldsdato: 1. marts 2024 - sidste rettidige indbetaling den 5. marts 2024

  Ejendomsskat 2023 - afregning for forbrug i 2023 (slutopgørelse for 2023)
  Forfaldsdato: 1. april 2024 - sidste rettidige indbetaling den 5. april 2024

  Læs mere under betaling af ejendomsbidrag.

  Ejendomsbidrag i 2024 forfalder til betaling:  
  Forfaldsdato: 1. marts 2024 - sidste rettidige indbetaling den 5. marts 2024

  Ejendomsbidrag 2024
  Opkrævning dækker:
  Genbrugsordningsgebyr, gebyr for beholder, betaling for a conto vægt, rottebekæmpelse og skorstensfejergebyr samt evt. renter.

  Ejendomsskat 2023 - afregning for forbrug i 2023 (slutopgørelse for 2023)
  Forfaldsdato: 1. april 2024 - sidste rettidige indbetaling den 5. april 2024 

  Slutopgørelse 2023 - opkrævningen dækker
  - affald (afregning efter vægt) + evt. udskiftning af beholder
  - opgørelse for statsafgifter vand og spildevand


  Ikke tilmeldt PBS

  Hvis din ejendomsbidrag-2024 ikke er tilmeldt PBS, vil du modtage et girokort til betaling af 1. rate, når ejendomsbidrag-2024 sendes ud i februar måned.

  Hvis du vil tilmeldes PBS, så brug de oplysninger, der står på dit girokort.

  Tilmeldt PBS
  Hvis betalingen af ejendomsbidrag er tilmeldt PBS vil der nederst på ejendomsbidrag-2024 stå: "Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort."

  Er dit girokort blevet væk
  Hvis dit girokort er blevet væk, kan du indbetale ejendomsbidrag via bankoverførsel til vores konto: Danske Bank reg.nr. 3333, kontonr. 3406203468.
  Husk at oplyse adressen på ejendommen ved indbetaling, så vi kan se hvilken adresse, der har betalt.

  Ved betaling efter forfaldsdato
  Ved betaling efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil betalingen sker.

  Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 250,00. Betales ejendomsbidraget ikke efter 2. rykkerskrivelse vil restancen blive søgt inddrevet ved udlæg med henblik på iværksættelse af tvangsauktion af den faste ejendom.

  Hvis ikke renter og gebyr bliver betalt sammen med ejendomsbidraget, bliver de overført til ejendomsbidrag-2025 næste år.

  Hvordan modtager du din ejendomsbidrag-2024?
  Uanset om ejendomsbidrag-2024 leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse vil hovedejeren af en ejendom modtage en original ejendomsbidrag-2024 med betalingsinformation. 
  Øvrige ejere vil modtage en kopi af ejendomsbidrag-2024. 
  Er der administrator på ejendommen sendes den originale ejendomsbidrag-2024 med betalingsinformation til administratoren og alle ejere vil modtage en kopi af ejendomsbidrag-2024.  

  Se din opgørelse for dagrenovation og statsafgifter (vand) 
  Klik herefter på regningsdetaljer under "information til dig"

  Vær opmærksom på, at du modtager 2 særskilte bidragsbilletter: 
  1. Opgørelse for 2023
  2. Aconto og gebyrer for 2024

  HUSK
  Ejer(ne) af ejendommen(e) har adgang til opgørelsen med Mit-ID. 

  Ejendomsmægler, administrator og lignende skal have oplysninger af sælger eller køber.
  (Der er et gebyr på 350,- kr. (2024), jf. det til enhver tid gældende takstblad, hvis Affald og Genbrug skal trække data.)

  Alle vurderinger foretages af Vurderingsstyrelsen

  Har du spørgsmål til eller klager over din ejendoms- eller grundværdi, skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på www.vurdst.dk eller på tlf. nr. 72 22 16 16.

  Takster for vandafledningsbidrag, kloaktilslutningsbidrag, tømningsordning for bundfældningstanke og særbidrag for særligt forurenet spildevand kan ses på
  www.ikast-brandespildevand.dk

  Dagrenovation
  Taksten er pålagt alle boligenheder, erhvervsenheder og institutioner, som er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Taksten dækker udgifterne til indsamling og behandling af dagrenovation. Læs mere om afregning på: Affald og Genbrug.

  Genbrugsordninger

  Taksten er pålagt alle boligenheder og dækker udgifterne til drift af genbrugspladser, miljø-øer, farligt affald. med mere. Læs mere om genbrugsordning på Affald og Genbrug - priser

  Spildevandsafgift til staten

  Lovbestemt afgift, som er pålagt de ejendomme, som udleder spildevand uden for kloakeret område. Afgiften er variabel og afhænger af, hvor godt spildevandet renses.
   
  Vandafgift til staten
  Lovbestemt afgift som er pålagt ejendomme med private brønde og boringer.
   
  Rottebekæmpelse
  Lovbestemt afgift, som betales af alle vurderede ejendomme, beregnet ud fra ejendommens samlede bebyggede arealer registreret i BBR.
  Observation eller mistanke om rotter skal altid anmeldes til kommunen. Du kan bruge dette link Anmeld rotter.
  Er der spørgsmål til rottebekæmpelsen kan kommunen kontaktes på 9960 3359 mandag - torsdag fra 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 13:00
   
  Skorstensfejning
  Spørgsmål om skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorsten, kontakt:

  Postdistrikt 7330, 7430, 7441,7442
  Skorstensfejermester Keld Pletbjerg
  mobil 4061 5647, mail: ikast-brande@skorstensfejeren.dk 

  Postdistrikt 7361, 8765, 8766

  Skorstensfejermester Erik Christiansen
  mobil nr. 2032 1105, mail: give@skorstensfejeren.dk 

   

  Afgift for ledningsført vand

  Takst 2023

  momsfrit

  Takst 2024

  momsfrit

  Helårsbolig uden måler - 170 m3 (kr./m3) 7,96 7,96
  Anden bolig uden måler - 70 m3 (kr./m3) 7,96 7,96
  Ejendom med måler
  - faktisk forbrug (kr./m3)
  7,96 7,96

  Afgiften reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 13 af 9. januar 2023. 

  Spildevandsafgift til staten

  Takst 2023

  momsfrit

  Takst 2024

  momsfrit

  Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m3) 0,79 0,79
  Mekanisk biologisk rensning (kr./m3)) 0,95-2,53  0,95-2,53
  Samletank for toiletvand (kr./m3) 2,22  2,22
  Andre (kr./m3) 6,01  6,01

  Afgifterne reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 765 af 7. juni 2023 med senere ændringer.

   

  Tryk på link og se takster for skorstensfejer og scroll ned til Skorsten, oliefyr og takster.

  Til brug ved opgørelse af den endelige spildevandsafgift skal du aflæse din vandmåler og indberette aflæsningen til Ikast-Brande Kommune.

  Link til indberetningsformularen er lukket for vandforbrug for 2023.

  Har du spørgsmål, kontakt Ejendomsskat - Tlf: 9960 3260

  Indefrysning 2024 og frem
  I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning, som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden. 

  Siden 2018 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer også renter på nye lån fra 2024.

  Se mere på Vurderingsportalen -  indefrysningslån.

  Indefrysning 2018 - 2023 
  Gamle lån optaget i perioden 2018 - 2023 bliver i kommunen 
  Lån oprettet for 2023 eller tidligere forbliver i kommunen og skal fortsat betales tilbage til kommunen. Beløbet for indefrosset grundskyld, kan du se på din årsopgørelse for 2023.

  Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning (ved kommunen) kan du framelde den på borger.dk (Sådan indbetaler du dit indefrysningslån til kommunen)
  Du vil herefter modtage en opgørelse samt girokort til betaling af din indefrysning ved kommunen. 

  Baggrund for indefrysning 
  Folketinget har den 17. april 2018 vedtaget Lov nr. 278, som er en realisering af Regeringens udspil om tryghed for alle boligejere.

  Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning af grundskylden for 2018-2020.
  Loven gælder for de boligejere som er omfattet af ejendomsværdiskatteloven nr. 486 af 14. maj 2013, § 4.

  Hvis du er boligejer, har du på visse betingelser mulighed for at få lån at betale ejendomsskat. 

  Læs mere på www.vurderingsportalen.dk

  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
  Økonomisk Afdeling, tlf. 99 60 41 00.