Gå til hovedindhold

Planstrategien

Byrådet har vedtaget Planstrategi 2019 endeligt. Strategien har fokus på udviklingen i midtbyerne i Ikast og Brande.

Indhold

  Planstrategi 2019 - Attraktive midtbyer i Ikast og Brande

  Den 14. april 2020 besluttede byrådet at vedtage Planstrategi 2019 endeligt.

  Strategien er offentligt bekendtgjort den 22. april 2020.

  Planstrategi 2019 er byrådets overordnede strategi for, hvordan vi vil arbejde med den fysiske udvikling i de kommende år. Vi har valgt at sætte fokus på to indsatsområder:

  • Udvikling i bymidterne i Ikast og Brande
  • Bæredygtig håndtering af overskudsjord.

  Læs mere om indsatsområderne længere nede.

  Planstrategien sætter den overordnede, politiske ramme for den fremtidige planlægning i kommunen.

  Planstrategien var dermed også første skridt frem mod en revision af Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Byrådet har den 20. december 2021 vedtaget Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som er byrådets plan for den fysiske udvikling i kommunen. Kommuneplanen fortæller, hvordan man må anvende arealerne i kommunen - både dem i byerne og dem i landdistrikterne. Kommuneplanen sætter således også rammerne for lokalplanlægningen.

  Du kan se Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 her: kommuneplan.ikast-brande.dk

  Udvikling i bymidterne i Ikast og Brande

  Ikast og Brande er kommunens største byer. Både Ikast og Brande er aktive byer, der har meget at byde på. Byerne har hver deres særpræg, udfordringer og potentialer. De senere år har bymidterne i Ikast og Brande imidlertid været udfordret af tomme butikslokaler og konkurrencen fra nærliggende, større byer. Hvis ikke butikkerne kan være omdrejningspunktet for liv i bymidten, hvordan kan vi så skabe levende bymidter?

  Planstrategi 2019 handler derfor mest om, hvordan vi som byråd i de kommende år tænker at understøtte en god udvikling i bymidterne i Ikast og Brande. Planstrategien lægger retningen for udviklingen i bymidterne og beskriver vores forventninger, visioner og mål.

  I planstrategien kan du se Byrådets visioner og mål for Ikast og Brandes bymidter. Byrådet har besluttet, at strategien for bymidterne i fremtiden især skal understøtte bosætning, byliv, byrum, detailhandel og nære, grønne arealer. Fokus er lagt på, hvordan vi kan sikre, at der stadig er levende og velfungerende bymidter i kommunens to største byer i de næste mange år.

  Sammen kan vi gøre en forskel. Vores visioner og mål i strategien har udgangspunkt i den dialog, vi har haft med borgere, foreninger og organisationer i Ikast og Brande. Mange arbejder allerede på at styrke bymidterne og har sat spændende initiativer i gang. Sammen kan vi skabe en fælles retning for udviklingen og skabe de bedste rammer for gode og levende bymidter i Ikast og Brande.

  Sideløbende med strategiarbejdet har vi sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet udviklingsprincipper for udviklingen af Ikast midtby. Arbejdsgruppen havde en bred repræsentation af borgere, foreninger og erhvervsliv. Til at samle arbejdet havde vi hyret arkitektfirmaet ATRA.

  I vinteren 2020/21 gennemførte vi samme arbejde i Brande, hvor vi ligeledes lavede udviklingsprincipper for udviklingen af Brande midtby.

  Bæredygtig jordhåndtering

  Planstrategi 2019 fortæller dig også, at vi har et ønske om, at udviklingen i kommunen bliver bæredygtig. Der er fokus på bæredygtighed i både bymidterne og resten af kommunen, men især i forhold til vores håndtering af overskudsjord.

  Når vi bygger nyt i vores byer eller anlægger veje og stier, står vi ofte med en masse overskudsjord. Jord, som vi i dag betragter som affald og kører langt væk. Vi vil gerne arbejde for en mere bæredygtig jordhåndtering i vores kommune. Jord er nemlig en ressource, som med fordel kan genanvendes lokalt.

  Knaphed på jordressourcer og øget fokus på miljøet, har motiveret kommunen, entreprenører og vognmænd til at sætte sig sammen og sætte rammerne for en bæredygtig jordhåndtering.

  Læs mere om vores tanker i strategien. God læselyst.

  Planstrategien har været i offentlig høring

  Planstrategi 2019 har været i offentlig høring fra den 20. december 2019 til og med den 21. februar 2020. Ikast-Brande Kommune modtog 5 høringssvar. Ingen af høringssvarene gav byrådet anledning til at ændre i strategien. På nær mindre, redaktionelle ændringer, blev strategien derfor vedtaget endeligt uden ændringer i forhold til det, der var i offentlig høring.