Gå til hovedindhold

Planstrategien

Planstrategi 2023 er byrådets overordnede strategi for, hvordan vi vil arbejde med den fysiske udvikling i de kommende år.

Planstrategi 2023 annoncer
 • Læs op

Indhold

  Planstrategi 2023 - Strategisk anvendelse af arealer og udvikling af landsbyer

  Planstrategi 2023 blev vedtaget af Byrådet den 22. maj 2023 og offentligt bekendtgjort den 31. maj 2023.

  Planstrategien er byrådets overordnede strategi for, hvordan vi vil arbejde med den fysiske udvikling i de kommende år. Vi har valgt at sætte fokus på to indsatsområder:

  • Strategisk arealanvendelse
  • Strategisk planlægning for landsbyer.

  Planstrategien sætter den overordnede, politiske ramme for den fremtidige planlægning i kommunen.

  Planstrategien er første skridt frem mod en revision af den gældende Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som er Byrådets plan for den fysiske udvikling i kommunen. I Planstrategien kan du se, hvilke emner Byrådet vil revidere, når kommuneplanen skal revideres i 2025.

  Kommuneplanen fortæller, hvordan man må anvende arealerne i kommunen - både dem i byerne og dem i landdistrikterne. Kommuneplanen sætter således også rammerne for lokalplanlægningen.
  Du kan se Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 her: kommuneplan.ikast-brande.dk

  Du kan finde Planstrategi 2023 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter". 

   

  Hvad fortæller planstrategien?

  Planstrategi 2023 fortæller, hvordan Byrådet i de kommende år vil fremme en langsigtet og bæredygtig anvendelse af arealressourcen i det åbne land og omkring kommunens byer, samtidig med at Byrådet understøtter en udvikling i kommunens landsbyer og mindre bysamfund. 

  I strategien sætter Byrådet retningen for en fysisk planlægning, der både skuer fremad og tager afsæt i aktuelle problemstillinger og muligheder. Du kan læse, hvordan Byrådet generelt vurderer udviklingen i kommunen, samt i hvilken retning Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig i de kommende år.

  Byrådets visioner for den strategiske arealanvendelse og udvikling af landsbyerne:

  • "I Ikast-Brande Kommune tænker vi i helheder og anvender vores arealer optimalt. Vi sikrer gunstige forhold for grøn omstilling og udvikling af kommunens byer, landsbyer og det åbne land, og tilgodeser borgerne, erhvervslivet, naturen og miljøet."

  • "Landsbyerne og de mindre bebyggelser i Ikast-Brande Kommune er attraktive, aktive og bæredygtige lokalsamfund præget af ildsjæle og fællesskaber."

  Planstrategien sætter den overordnede, politiske ramme for den fremtidige planlægning i kommunens byer, landsbyer og det åbne land. Planstrategi 2023 udgør også byrådets Lokal Agenda 21-strategi, der beskriver, hvordan Kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling.

   

  Planstrategien har været i offentlig høring
  Planstrategi 2023 var i offentlig høring fra den 1. februar til den 29. marts 2023.

  I høringsperioden opfordrede Byrådet alle interesserede til at komme med bemærkninger til planstrategien, herunder Byrådets visioner og mål.

  Ikast-Brande Kommune modtog i alt syv høringssvar, hvoraf ét af høringssvarene gav anledning til én mindre ændring. I afsnittet strategisk arealanvendelse er der på side 5, afsnit 3 tilføjet ordene: "bevaringsværdige landskaber". Derudover er der foretaget mindre, redaktionelle justeringer af den planstrategi som blev sendt i offentlig høring.