Gå til hovedindhold

2022

14 resultater

Bygaden 15, 7430 Ikast - Landzonetilladelse

21. jan 2022

Landzonetilladelse

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter en tilbygning til Isenvad Præstegård, på ca. 42 m2, indeholdende en konfirmandstue, et depot, en garderobe, et par toiletter og en gang.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Brandevej 22, 8766 Nørre Snede - dispensation fra afstandskrav

21. jan 2022

Ikast-Brande Kommune har fredag den 21. januar 2022 truffet afgørelse om dispensation fra et afstandskrav i husdyrbrugloven, Brandevej 22, 8766 Nørre Snede. Der dispenseres fra kravet om afstand til beboelse på samme ejendom

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Forslag til Ikast-Brande Kommunes strategi for ladestandere

21. jan 2022

Teknik og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune godkendte den 7. december 2021 et forslag til en strategi for ladestandere i Ikast-Brande Kommune, og sender den nu i offentlig høring.

Ilskovvej 31 - Afgørelse om anmeldelse af en driftsbygning

19. jan 2022

Landbrug

Ikast-Brande Kommune har onsdag den 19. januar 2022 truffet afgørelse vedrørende en anmeldelse af en halmlade på Ilskovvej 31, 7430 Ikast.

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Linnebjergvej 2, 7430 Ikast - Landzonetilladelse

19. jan 2022

Landzonetilladelse

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af en garage på ca. 96 m2.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Rugvænget 12, 7330 Brande - Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

14. jan 2022

Landzonetilladelse

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af 227 m2 bolig, 70 m2 integreret garage, 12 m2 redskabskur og 28 m2 ovedækninger – i alt 337 m2 i ét plan. Der terrænreguleres og etableres jordvarmeanlæg i forbindelse med byggeriet.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Højris Enge 8, 7430 Ikast - Landzonetilladelse til opførelse af stuehus og driftsbygning

12. jan 2022

Landzonetilladelse

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelsen af et stuehus med integreret garage og en driftsbygning ca. 140 meter nordnordvest for det tidligere stuehus’ placering.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Blåhøj Kirkevej 57, 7330 Brande - landzonetilladelse til sø

11. jan 2022

Landzonetilladelse

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etableringen af en sø på ca. 750 m2.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Remmevej 24A, 7430 Ikast - Landzonetilladelse - Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med overdækning og dobbelt carport med redskabsrum.

11. jan 2022

Landbrug

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af et parcelhus i mursten på i alt ca. 189 m2.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Møllebakken 5, 7361 Ejstrupholm - Landzonetilladelse til ændret anvendelse – entreprenørvirksomhed samt boliger i tidligere kontorbygning

06. jan 2022

Landzonetilladelse

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter indretning af to boliger i en eksisterende kontorbygning på Møllebakken 5, Gludsted, lige som ansøger ønsker at flytte sin entreprenørvirksomhed til adressen

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning