Gå til hovedindhold

2022

17 resultater

Tilladelse og dispensation til etablering af gydebanker i Goldbæk

02. dec. 2022

Vandløb og søer

Vand

Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Goldbæk, hvilket vil medføre en forbedret tilstand for den tilknyttede vandløbsfauna.

Billeder vise en å med træer på bredsiden  - rød stregtegning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 426 - Centerområde, Lysholt Alle Ikast

30. nov. 2022

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et centerområde i Ikast

Forslag til Lokalplan nr. 253-1 for Centerområde, Marienlunds Alle, Ikast

30. nov. 2022

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan for et centerområde i Ikast

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 423, Boligområde, Hyvildvej Vest, Brande

30. nov. 2022

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et nyt boligområde i Brande

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan nr. 421 - Rekreativt område, golfbane i Ikast

30. nov. 2022

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et rekreativt område i Ikast

Lokalplanområde 419 - afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen

22. nov. 2022

Vandløb og søer

Vand

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområde 419 og dele af matrikel 7000a, Borup By, Brande, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Billeder vise en å med træer på bredsiden  - rød stregtegning

Lokalplan nr. 415 for Boligområde, Enkehøj Øst, Brande

17. okt. 2022

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af en lokalplan

Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 424 for Centerområde, Vestergårdsvej, Brande

17. okt. 2022

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan

Tillæg nr. 3 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 419 for Boligområde, Solskrænten, Brande

17. okt. 2022

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan

Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 429 for Boligområde, Toftevænget, Ikast

21. sep. 2022

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan