Gå til hovedindhold

November

Gran Alle 33 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning

Indvindingstilladelse

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring på adresse Gran Alle 33, 7442 Engesvang.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Lyngholmvej 8 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.1894

Indvindingstilladelse

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 20.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 96.1894 på adresse Lyngholmvej 8, 8766 Nørre Snede.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Ruskærvej 18 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 75.1743

Indvindingstilladelse

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 46.800 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 75.1743 på Ruskærvej 18, 7441 Bording.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Ruskærvej 18 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 75.1070

Indvindingstilladelse

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 31.800 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 75.1070 på Ruskærvej 18, 7441 Bording.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 426 - Centerområde, Lysholt Alle Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et centerområde i Ikast

Forslag til Lokalplan nr. 253-1 for Centerområde, Marienlunds Alle, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan for et centerområde i Ikast

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 423, Boligområde, Hyvildvej Vest, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et nyt boligområde i Brande

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan nr. 421 - Rekreativt område, golfbane i Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et rekreativt område i Ikast

Sandvadvej 32, 8766 Nørre Snede - Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse

Projektet omfatter opsætning af en husstandsvindmølle.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Gedhusvej 17, 7441 Bording - Landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig og en garage med værksted

Landzonetilladelse

Projektet omfatter opførelse af en ny beboelsesbygning samt en garagebygning

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning