Gå til hovedindhold

September

Præstegårdsvej 25, 7330 Brande - Landzonetilladelse til tilbygning til hytte

Landzonetilladelse

Projektet omfatter lovliggørelse af tilbygninger til en mindre hytte.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Øgelundvej 59, 7330 Brande - Landzonetilladelse til fritstående solcelleanlæg

Landzonetilladelse

Projektet omfatter opstilling af et ca. 20 kW solcelleanlæg

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Sdr Karstoftvej 17 A Og 17 B, 7330 Brande - Landzonetilladelse til etablering af to ridebaner med belysning og opførelse af et heste-læskur

Landzonetilladelse

Projektet omfatter anlæggelse af to ridebaner, samt opførelse af et læskur til heste

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Borupvej 11, 7330 Brande, KMC Granules - Miljøgodkendelse af LPG-gasoplag

Miljøgodkendelse

Industri

Tillæg til miljøgodkendelse

Industri - ikonet viser en fabriksbygning - rød stregtegning

Hjøllundvej 45 og Smedebækvej 39 – Tilladelse til grundvandssænkning

Vand

Indvindingstilladelse

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på Hjøllundvej 45, 7362 Hampen (matr. nr. 5c, Nr. Gludsted, Ejstrup) samt på Smedebækvej 39, 7362 Hampen (matr. nr. 2m, Nr. Gludsted, Ejstrup).

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 427 - Teknisk anlæg, Antennemast, Vester Isen Vej, Isenvad

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for en ny antennemast i Isenvad.

Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 429 for Boligområde, Toftevænget, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan

Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 for Centerområde, Orionvej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg

Præstegårdsvej 9 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 104.3508, 104.3511 og 104.3512

Vand

Indvindingstilladelse

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 480.000 m3 grundvand/år til dambrug

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Hestlundvej 4, 7441 Bording - Landzonetilladelse til et fritliggende skur, en togvogn og to lysstandere

Landzonetilladelse

Projektet omfatter en opstillet togvogn, et par lysstandere samt et opført læskur

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning