Gå til hovedindhold

Januar

Den Gyldne Middelvej, Brande – Delvis nedlæggelse af privat fællesvej

Høring - nedlægge en del af den private fællesvej Den Gyldne Middelvej

Billedet viser en skitse over vej og stier - illustration

Enighedsvej 3 - 8765 Klovborg - Landzonetilladelse til opførelse af et større fritliggende solcelleanlæg

Solcelleanlæg

Projektet omfatter et samlet projektareal på ca. 700 m2, hvoraf ca. 500 m2 forventes etableret som solcelleareal, med en forventet årlig produktion på op til ca. 55.000 kWh.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Enighedsvej 3 - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Solcelleanlæg

Ikast-Brande Kommune har den 30. januar 2023 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med en ønsket etablering af et større fritliggende solcelleanlæg, Enighedsvej 3, 8765 Klovborg.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Dybdalsvej 14 (friluftsbad), 7442 Engesvang - Landzonetilladelse til opførelse af en hoppepude

Landzonetilladelse

Projektet omfatter etablering af en hoppepude på 11,2 meter X 9,0 meter – med plads til 20 børn.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Thyregodvej 88 - Anmeldelse af driftsbygning

Den indgivne anmeldelse omhandler etablering af en driftsbygning – en silo – til opbevaring af foder

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Kejlstrupvej 14 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.3167

Indvindingstilladelse

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 60.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 96.3167 på Kejlstrupvej 14, 7361 Ejstrupholm.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Afgørelse om nyt kontrolprogram for Blåhøj St. Vandværk

Vand

Vandværk

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om nyt kontrolprogram 2023-2027 for Blåhøj St. Vandværk.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Enghavevej 34 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.1706

Indvindingstilladelse

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 45.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 96.1706 på Enghavevej 34, 7361 Ejstrupholm.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning