Gå til hovedindhold

Maj

Alkærlundvej 4, 7330 Brande - Afgørelse om miljøtilladelse til kvægbruget

Landbrug

Miljøtilladelse

Projektet omhandler et sengebåseafsnit i eksisterende kostald der forlænges mod nord ind i et nuværende dybstrøelsesafsnit

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Høring om miljøvurdering af områder til CO2-lagring i undergrunden

Energistyrelsen inviterer til borgermøde.

Grøn tekst - hvid baggrund. Invitation til borgermøde - CO2 lagring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Teknisk anlæg, Horsensvej, Nørre Snede

Ikast-Brande Kommune offentliggør et forslag til et kommuneplantillæg for et teknisk anlæg i Nørre Snede

Forslag til Lokalplan nr. 431 - Erhvervsområde ved Thomas Poulsens Allé i Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør et forslag til en lokalplan for et nyt erhvervsområde i den sydvestlige del af Ikast.

Kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 439 - Boligområde, Ilskovvej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde i Ikast.

Planstrategi 2023

Ikast-Brande Kommunes Byråd har vedtaget Planstrategi 2023 endeligt

Silkeborgvej 13, 7442 Engesvang - Landzonetilladelse til opførelse af et solcelleanlæg og lovliggørende landzonetilladelse til en anlagt ridebane

Landzonetilladelse

Solcelleanlæg

Projektet omfatter etablering af et solcelleanlæg.

Billedet viser en skitse solcelleanlæg - illustration

Ilskovvej 31, 7430 Ikast - Offentlig annoncering af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af kvægbrug

Miljøgodkendelse

Landbrug

Projektet omfatter nedlæggelse af to små kalvehyttepladser, og udvidelse af produktionsarealer til småkalve i eksisterende bygning. Dernæst skal der etableres en velfærdsstald med et produktionsareal på 1.111 m².

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning