Gå til hovedindhold

Marts

Tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 428 for Boligområde, Præstelunden, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Lokalplan nr. 432 for Boligområde, Fonnesbækvej, Isenvad

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af en lokalplan

Miljøkonsekvensvurdering og tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 - vindmøller øst for Blåhøj,

Miljøkonsekvensrapporten skal i offentlig høring, inden bygherren kan få en tilladelse efter miljøvurderingsloven til at gå i gang med projektet.

Industri - ikonet viser en fabriksbygning - rød stregtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 438 - Centerområde, Søndergade, Bording

Ikast-Brande Kommune offentliggør forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et nyt centerområde i Bording

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 439 - Boligområde, Ilskovvej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et mindre boligområde i Ikast.

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for biogasanlæg ved Ilskovvej

Ikast-Brande Kommune indkalder ideer og forslag til planlægningen for et biogasanlæg ved Ilskovvej nord for Ikast

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for udvidelse af erhvervsområdet i Pårup

Ikast-Brande Kommune indkalder ideer og forslag til planlægningen for en udvidelse af erhvervsområdet i Pårup

Ny Sandfeldvej 20 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 95.3478

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 150 m3 grundvand/år til havevanding fra boring DGU-nr. 95.3478 på Ny Sandfeldvej 20, 7330 Brande.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning