Gå til hovedindhold

September

Pårup Hedevej 5, 7442 Engesvang - Landzonetilladelse til etablering af en ridebane

Landzonetilladelse

Projektet omfatter etablering af en ridebane på ca. 20 meter X 31 meter.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Leretvej 5, 8766 Nørre Snede - Landzonetilladelse til opførelse af et brændeskur.

Landzonetilladelse

Projektet omfatter opførelse af et større brændeskur.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Gran Alle 33 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 86.2853

Indvindingstilladelse

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 120 m3 grundvand/år til havevanding fra boring DGU-nr. 86.2853 på Gran Alle 33, 7442 Engesvang.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Jyllandsvej 31, 7330 Brande – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning

Vand

Indvindingstilladelse

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring på Jyllandsvej 31, 7330 Brande.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Krattet 11 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 86.2876

Vand

Indvindingstilladelse

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 15.600 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 86.2876 på Krattet 11, 7442 Engesvang.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Arvad Møllevej 7, 7330 Brande - Lovliggørende landzonetilladelse til et opført læskur/udhus

Landzonetilladelse

Projektet omfatter et opført læskur til heste.

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Sandvadvej 30, 8765 Klovborg - Landzonetilladelse til opførelse af et kombineret maskinhus/stald og en flishal

Landzonetilladelse

Projektet omfatter opførelse af en bygning indeholdende maskinhus, stald og foder- og redskabsrum, samt opførelse af en halvåben flishal på 12 meter X 12 meter, i alt 144 m2.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Høring: Korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse på plejecentrene

Byrådet besluttede den 11. september 2023, at sende forslag om korrigerende handlinger kombineret med et reduceret fremmøde i høring.