Gå til hovedindhold

Masterplan for ny bygningsstruktur i Ikast by

Masterplan for ny bygningsstruktur udgør et af de fem byrådstemaer. I spidsen for dette arbejde er Viceborgmester Simon Vanggaard og byrådsmedlem Henrik Kraglund. På siden her finder du relevante dokumenter i forbindelse med arbejdet.

Indhold

  Projektgruppens medlemmer

  Simon Vanggaard, 1. Viceborgmester
  Henrik Kraglund, Byrådsmedlem
  Kenneth Jensen, Teknik- og Stabsdirektør
  Morten Jensen, Ejendomsgruppen 
  Astrid Lund Jensen, Udviklingskonsulent 

  Om projektarbejdet 

  Første behandling af Masterplanen

  I budgetforlig 2020-2023 blev der under "4. Øvrige bemærkninger, undersøgelser og vurderinger" ønsket, at der blev arbejdet videre med strategisk og systematisk bygningsoptimering med fokus på reduktion af m2 og udnyttelse af disse. Dette arbejde skulle foreligges Økonomi- og Planudvalget i 2. kvartal af 2020. 

  Ovenstående ønske resulterede i en overordnet vurdering af en række mulige scenarier for reduktion af m2 og udnyttelse af disse fremstillet i en såkaldt Masterplan. Planen gik sammen med en sagsfremstilling frem til politisk behandling. 

  Planen kan ses her, og ligeledes findes sagsfremstillingen her

  Masterplanen har siden byrådsmødet i juni 2020 gennemgået en revidering. Dette særligt som følge af, at arbejdet blev udpeget som et af de fem byrådstemaer i september 2020. 

  Status og aktualitet

  Siden september 2020 har arbejdet med masterplanen være ledet af 1. Viceborgmester Simon Vanggaard og Byrådsmedlem Henrik Kraglund. Dette har betyder, at projektgruppen har kigget lidt bredere (end hvad den oprindelige opgave lagde op til). Dette for ikke at udelukke åbenlyse effektiviserings og synergiske potentialer. 

  Arbejdet har resulteret i et udkast til en Masterplan, som i gennem de næste par måneder skal drøftes politisk og med de relevante medarbejderrepræsentanter. 

  Det foreliggende udkast af Masterplanen kan læses her. Planen er et udkast og et udtryk for en mulig vej at gå, og denne indeholder derfor ikke en detailplan. 

  Projektgruppen kan og skal ikke træffe nogen beslutninger. Den eneste opgave vi har haft er at skabe dialog, indsigt og overblik. Det er på baggrund af drøftelser i projektgruppen, dialoger med interessenter og politiske sonderinger, at denne rapport er skabt.

  Mere om det politiske arbejde i kommunen