Gå til hovedindhold

Masterplan for ny bygningsstruktur i Ikast by

Masterplan for ny bygningsstruktur udgør et af fem byrådstemaer. På siden her finder du relevante dokumenter i forbindelse med arbejdet.

 • Læs op

Indhold

  Projektgruppens politiske medlemmer

  Simon Vanggaard, formand for Udviklings- og Erhvervsudvalget.
  H. C. Jørgensen, næstformand for Udviklings- og Erhvervsudvalget.

  Om projektarbejdet 

  Første behandling af Masterplanen

  I budgetforlig 2020-2023 blev der under "4. Øvrige bemærkninger, undersøgelser og vurderinger" ønsket, at der blev arbejdet videre med strategisk og systematisk bygningsoptimering med fokus på reduktion af m2 og udnyttelse af disse. Dette arbejde skulle foreligges Økonomi- og Planudvalget i 2. kvartal af 2020. 

  Ovenstående ønske resulterede i en overordnet vurdering af en række mulige scenarier for reduktion af m2 og udnyttelse af disse fremstillet i en såkaldt Masterplan. Planen gik sammen med en sagsfremstilling frem til politisk behandling. 

  Sagsfremstillingen findes her

  Masterplanen har siden byrådsmødet i juni 2020 gennemgået en revidering. Dette særligt som følge af, at arbejdet blev udpeget som et af de fem byrådstemaer i september 2020.

  Det foreliggende udkast af Masterplanen kan læses her. Planen er et udkast og et udtryk for en mulig vej at gå, og denne indeholder derfor ikke en detailplan. 

  Status og aktualitet

  I september 2022 genoptog en styregruppe, bestående af formand og næstformand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget samt 2-3 embedsmænd arbejdet med Masterplanen, idet en ekstern lejer på Adm. Vest fraflytter i 3. kvartal af 2023. Sidstnævnte muliggør samling af yderligere administration i bygninger på Adm. Vest, Ikast, hvilket kan bevirke, at andre funktioner flyttes, ligesom eventuelt flere bygninger kan sælges.

  På nuværende tidspunkt er igangsat en ekstern analyse, hvor et rådgiverfirma vurderer udvalgte administrative bygninger mht. funktionalitet, omdannelse samt driftsøkonomi.

  Endelig stillingtagen afventer et oplyst beslutningsgrundlag indeholdende en nærmere plan omfattende bl.a. økonomi, bygningsvurderinger samt gennemført proces angående involvering/høring af brugere og medarbejdere.

  Mere om det politiske arbejde i kommunen