Gå til hovedindhold

Masterplan for den bygningsmæssige kapacitet - Psykiatri- og Handicapafdelingen

Byrådet godkendte i juni 2021 Struktur- og Udviklingsplanen for Psykiatri- og Handicapafdelingen. Som et led heri, blev det besluttet at der skulle udarbejdes en masterplan for afdelingens samlede bygningsmasse, med det formål at gøre bygningerne og anvendelsen af bygningerne bæredygtige ind i fremtiden.

02. aug. 2023
 • Læs op

Indhold

  På baggrund af en større analyse af bygningerne i Socialafdelingen blev udarbejdet en strategisk retning for bygningsmassen. Denne blev godkendt af Byrådet i juni 2023. 

  Opsummerende er hovedkonklusionerne fra analysen af bygningerne i Socialafdelingen følgende: 

  1. Afdelingen har mange bygninger, som vurderes i tilpas bygningsmæssig kvalitet, som passer til behovene, og som vurderes anvendelige i fremtiden. 
  2. Afledt af undersøgelsen af bygningsmassen, ønskes der en strategisk tilgang til tilpasning af hele bygningsmassen og de omkringliggende udeområder med afsæt i principper for helende arkitektur og sundhedsfremmende landskaber, for at understøtte de mest optimale bygningsmæssige forhold for borgeres og medarbejderes trivsel.
  3. Der er 6 bygninger, som i 2023 vurderes røde og orange, hvilket betyder, at de kræver et særligt fokus.
  4. Forventningen til udviklingen i målgrupperne, og efterspørgsel hos egen myndighed de sidste par år, peger på, at afdelingen med fordel kan udvide med følgende tilbud:
   • Ungdomsboliger – herunder boliger med mulighed for kortere forløb til unge i socialpsykiatrien.
   • Bofællesskabslignende boliger til borgere med udviklingshæmning.
   • Boliger til borgere med autisme og udadreagerende adfærd.
  5. En afdækning af nye initiativer på Socialafdelingen, peger på fleksible løsninger/flytbare indsatser som interessante muligheder, for hurtigt at kunne justere op og ned i indsatser.
  6. Der har ikke tidligere været en strategisk retning for bygningsmassen, som har tydeliggjort retningen for og forventningerne til løbende tilpasning og optimering af bygningsmassen.

  Ud fra analysen er lavet en strategisk retning, som skal understøtte en bæredygtig bygningsmasse. Dette skal opnås ved at arbejde efter 16 målsætninger, når bygningsmassen tilpasses.

  De 16 Målsætninger i den strategiske retning er følgende: Bygningerne skal;

  1. bidrage til trivsel, arbejdsmiljø og sygefraværsforebyggelse for borgere og personale. 
  2. bidrage til et hjemligt miljø for borgerne.
  3. sikre attraktive rammer for faglig udfoldelse og til at tiltrække/ fastholde personale. 
  4. være omkostningseffektive og bidrage til konkurrencedygtige priser og høj faglig kvalitet.
  5. frigøre tid til arbejde med borgerne gennem effektiv bygningsplanlægning (APV).
  6. integrere fleksibilitet i bygningerne kontinuerligt.
  7. støtte borgeres hverdagsliv.
  8. fremme tryghed for borgere og personale gennem indretning.
  9. tilpasses til den pædagogiske og sundhedsfaglige praksis samt principper for helende arkitektur.
  10. løbende drøftes og optimeres i forhold til borgernes og faglighedens behov.
  11. udforme udeområderne i overensstemmelse med principper for sundhedsfremmende landskaber.
  12. placeres strategisk for at muliggøre synergier og sikre adgang til kvalificeret personale.
  13. vedligeholdes for at minimere driftsomkostninger og sikre, at de passer til praksis.
  14. justeres baseret på kundegrundlaget.
  15. integrere velfærdsteknologi kontinuerligt. 
  16. løbende overveje indsatser uden bygninger.

  Denne skal omsættes i de kommende år.

  Læs mere om Masterplanen ved at klikke på følgende links:

  Masterplan for den bygningsmæssige kapacitet.

  Masterplan for den bygningsmæssige kapacitet - pixi udgave.

  Analyse - masterplan for bygningsmassen.