Gå til hovedindhold

Budget 2024

Her kan du læse om kommunens budget for 2024-2027 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget.
Det vedtagende budgetforlig kan hentes som PDF nederst på siden.

05. jan. 2023
Penge
 • Læs op

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2024 er vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2023, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Budgetforlig

  Et enigt Byråd i Ikast-Brande kommune har den 11. september indgået aftale om budget 2024-2027.

  Budgetforligsteksten kan hentes sm PDF-fil nederst på siden.

  Den 7. september følgende supplerende materiale udleveret på byrådets budgetseminar

  Materialet indeholder

  • yderligere høringssvar
  • nye forslag til anlæg- og driftsbudget

  Det supplerende materiale kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Den 4. september er 2. Budgetbog udsendt til byrådet

  Materialet indeholder indkomne høringssvar.

  3. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Offentligt møde om budget 2024 den 23. august.

  Der blev afholdt offentligt møde, hvor der blev orienteret om Ikast-Brande Kommunes budget for 2023 på Remisen i Brande. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.

  Den 18. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2023.
  • Drifts- og anlægsforslag til budget.

  Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

  • Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2023-2027.
  • Nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår.
  • DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024.
  • Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
  • Konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
  • Budgetrettelser/øvrige ændringer, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer.
  • Forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
  • Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.

  På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2024, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

  Anlæg er i basisbudgettet sat til 0, dog er jordforsyningen budgetlagt med 20 mio. kr. i både indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne budgetprocedure. Anlægsudgifter på affaldsområdet er budgetlagt med 1 mio. kr.

  1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Tidsplan for budget 2024-2027

  Byrådet vedtog den 19. december 2022 tidsplan og procedure for budget 2024-2027. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2023, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.

  Proceduren omfatter:

  • de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
  • en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
  • hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.

  Tidsplan og procedure for budget 2024-2027 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.