Gå til hovedindhold

Sundhedspleje

Sundhedsplejen tilbyder et sammenhængende forløb af sundhedsydelser til alle familier med børn mellem 0-16 år.

Liggende baby smiler
 • Læs op

Indhold

  Sundhedsplejen støtter dig i, at du og dit barn får en god start, og at I opnår tryghed som familie.

  Det er dit barns udvikling og trivsel samt familiens behov, der er udgangspunkt for sundhedsplejens tilbud. Har dit barn særlige behov, kan sundhedsplejersken efter aftale med dig inddrage andre faggrupper.

  Uanset dit barns alder, kan du kontakte din sundhedsplejerske på hendes mobiltelefon. Hvis  sundhedsplejersken ikke kan besvare dit opkald, kan du indtale besked om, at du ønsker at blive ringet op. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din sundhedsplejerske, kan du kontakte vores sekretær. Hun træffes dagligt i kommunens åbningstid på tlf. 9960 5490.

  Går dit barn i skole, skal du ringe til den sundhedsplejerske, der er tilknyttet skolen. Du kan finde sundhedsplejerskernes mobilnumre nedenfor og se hvilke områder og skoler de er tilknyttet.

  Vi opfordre i øvrigt til at du kommunikere med din sundhedsplejerske på Sundhedsvejen.dk, da sms og mails ikke er sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen.

  Sundhedsplejersker i Ikast-Brande Kommune

  Navn

  Mobil

  Område

  Skole

  Anne-Mette Laursen Dam

  3093 9000

  Ikast

  Østre Skole

  Lill Cederström

  3093 9007

  Ikast

  Hyldgårdskolen

  Vibeke Marie Schultz

  30670406

  Ikast

  Nordre Skole

  Majbrit Sangild

  3093 9001

  Ikast

  Østre Skole

  Line Frey Hessler

  3063 1314

  Ikast

  Isenvad skole, Den Internationale Skole, Guldminen, 

  Maja Vestergaard Nyholm

  21837191 Ikast Dalgasskolen, Heltidsundervisningen 

  Christina Birk

  21963747 Ikast Nørre Snede Skole

  Stine Gammelgaard

  2278 1074

  Bording

  Bording Skole

  Vibeke Dein

  2174 4603

  Engesvang

  Engesvang Skole, Klovborg Friskole, Småskolen Christianshede

   

       

  Karina Holm

  2476 7754

  Brande

  Artium-skolen, Lysholt

  Dorthe Lejbølle

  2095 9752

  Brande


  Blåhøj Skole, Uhre Friskole, Thorlund Friskole

         

  Matilde Bak Larsson

  2028 3492

  Nørre Snede/ Klovborg

  Nørre Snede Skole, 

  Helle Harder Skovdal

  3093 9003

  Ejstrupholm

  Ejstrupholm skole,  Gludsted Friskole

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sundhedsplejen modtager besked fra sygehuset om dit barns fødsel og kontakter dig herefter hurtigst muligt. Vi tilbyder hjemmebesøg/klinik frem til barnet er ca. 1 år - og igen når barnet er 2½ år for førstegangsfødende.

  I besøgene hos jer eller i vores klinik undersøger vi dit barn og vurderer sammen med jer forældre, om barnet trives og udvikler sig.

  Vi aflægger ekstra besøg, hvis der er særlige behov.

  Sundhedsplejens klinikker:

  Administration Vest, Kongevejen 66, indgang A, 7430 Ikast

  Artium-skolen, Hyvildvej 16 2, 7330 Brande

  Administrationen i Nørre Snede, Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede.

  Bording Børneby, Bodholtvej 58, 7441 Bording.

  Gl. Kongevej 107, 7442 Engesvang ( Engesvang Børnehus)

   

   

  Forældregrupper - Godt i Gang for førstegangsforældre

  Sundhedsplejen tilbyder forældrekurset Godt I Gang til alle førstegangsforældre. Gruppeforløbet indeholder emner, der kan være medvirkende til, at I får de bedste forudsætninger for en god start sammen i jeres nye familie. 

  Formålet med kurset er at styrke forældreskabet og give jer nogle redskaber til, hvordan det kan lade sig gøre. På kurset mødes man i forældregrupper, som består af 8-10 forældre/par med babyer. Gruppen ledes af to sundhedsplejersker, som vil tage væsentlige emner op omkring det at være blevet forældre. Det kan eksempelvis være: tilknytning, at læse barnets signaler, barnets motoriske udvikling, hjernens udvikling osv. Kurset består af 5 mødegange. Kontakt Sundhedsplejen, hvis du har spørgsmål til Godt I Gang.

   

  Barselsgrupper 

  Alle nybagte forældre tilbydes at komme i en Barselsgruppe.

  Gruppen består af førstegangs- eller flergangsforældre, hvor begge forældre er en del af den samme gruppe.

  At forældre er en del af den samme gruppe, er med til at skabe et stærkere fællesskab, et tryggere rum for erfaringsudveksling ift. glæder, bekymringer og tanke om forældreskabet.

  Der er 5-6 familier i en gruppe, der er sammensat ud fra barnets alder. Sundhedsplejersken arrangerer tid og sted for første mødegang, som vil foregå hos en familie i gruppen. Sundhedsplejersken deltager ikke i mødet. 

   

  Graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide

  Sundhedsplejen i Ikast-Brande Kommune tilbyder alle førstegangsgravide et besøg i graviditeten.
  Når sundhedsplejen har modtaget en korrespondance fra din jordemoder om graviditeten, vil I blive kontaktet af en sundhedsplejerske og få tilbudt et besøg i graviditetsugen 23-25.
  I besøget er det vigtigt at begge kommende forældre har mulighed for at deltage.
  I samtalen tager vi udgangspunkt samtaleredskabet ”En familie tager Form”, hvor vi vil drøfte emner, der er relevante for graviditeten og det kommende forældreskab.
  I samtalen tilbyder vi jer en screening for symptomer på en fødselsdepression, da det typisk viser sig allerede i graviditeten.
  Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte sundhedsplejen på tlf. 99605490.

   
  Præmatur - tilbud til familier med børn født før uge 37

  Indsatsen skal sikre den bedst mulige overgang fra børneafdelingen til hjemmet.
  Sundhedsplejersken samarbejder med jer forældre om at fremme jeres barns udvikling og trivsel. Dette gør vi gennem en målrettet, individuel rådgivning og vejledning for at skabe de bedste betingelser for en god start på livet. Du kan læse mere om tilbuddet i pjecen "Til familier med børn født før uge 37" og her kan du se, hvornår der afholdes Åbent Hus.

  Efterfødselsreaktion

  Sundhedsplejen yder en særlig indsats for at finde og hjælpe mødre og fædre, der rammes af en fødselsdepression. Du vil derfor ved sundhedsplejerskens besøg, når dit barn er ca. 2 måneder, blive tilbudt en screening for symptomer på en fødselsdepression. Screeningen består af to spørgeskemaer med henholdsvis 10 og 13 spørgsmål omkring dit psykiske velbefindende. Sundhedsplejersken vil tale med dig om dine svar, og sammen finder I ud af om du har brug for hjælp. Hvis du før eller efter den planlagte screening oplever, at du ikke er psykisk velbefindende, kan du kontakte din sundhedsplejerske.

  Du kan læse mere i folderen Fødselsdepression. Engelsk version Postnatal depression

   

  Marte Meo 

  Er I som forældre kørt fast i et negativt spor i samværet med jeres barn - måske med konflikt eller frustration? Er der brug for hjælp til at komme tilbage til det gode samvær igen, så kunne et Marte Meo forløb måske være en mulighed for jer.

  Sundhedsplejersken filmer hverdagssituationer hvor I er sammen med jeres barn. Ud fra disse klip får I  helt specifikke anvisninger, som kan hjælpe jer og jeres barn tilbage i en god udvikling.

  Metoden rettes primært mod børn fra fødsel til skolestart.

  Læs mere om Marte Meo her.

   

  Som forælder til et skolebarn vil du blive bedt om at give et generelt samtykke til, at dit barn må deltage i de rutinemæssige undersøgelser på alle klassetrin. Samtykket gives ved indskolingsundersøgelsen eller i forbindelse med en invitation til sundhedssamtale og gælder hele skoleforløbet. 

  Vores tilbud til skolebørn i skoleåret 2023/24

  Indskoling 0. - 3. klasse

  • 0. klasse: Indskolingsundersøgelse (høre- og synsprøve*, højde- og vægtmåling samt motorisk vurdering) og sundhedssamtale med barnet og forældre.
  • 1. klasse: Højde- og vægtmåling. Behovssamtaler som opfølgning fra 0. klasse eller efter ønske fra forældre eller lærer.

  Mellemtrin 4.- 6. klasse

  • 4. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet i grupper samt individuel sundhedssamtale med barnet og højde- og vægtmåling.
  • 4-5. klasse: Pubertetsundervisning i klassen
  • 6. klasse: Synsprøve*

  Udskoling 7.- 9. klasse

  • 8. klasse: Udskolingsundersøgelse (høreprøve, højde- og vægtmåling samt evt. farvesynstest) og sundhedssamtale.

  * Synsprøven i 0. og 6. klasse er en screening for nærsynethed.

  Samtalerne foregår enkeltvis med eleverne, hvor vi har fokus på barnets sundhed og trivsel. 
  På udvalgte klassetrin vil der være sundhedspædagogiske aktiviteter i grupper, hvor eleverne
  drøfter krop og bevægelse, kost, søvn, fritidsinteresser, venskaber m.m.

  Eleverne indkaldes via skolens forældreintra - AULA. Det er her al kommunikation foregår mellem skolens sundhedsplejerske, lærer og forældre.

  Her vil du som forælder altid blive orienteret forud for de generelle tilbud om skolesundhedspleje, således at du har mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har behov for at tale med hende inden samtalen med eller undersøgelsen af dit barn. Du er også velkommen til at deltage i samtalerne. Hvis der er en bekymring omkring dit barn, vil du altid blive kontaktet efter at dit barn har været hos sundhedsplejersken.

  På alle klassetrin fra 0. til 9. klasse kan forældre henvende sig til sundhedsplejersken ved behov.

  Der kan tilbydes yderligere 3 samtaler hvis børn, unge eller familier har behov for ekstra indsats fra sundhedsplejersken.

  Sundhedsplejen tilbyder overvægtsbehandling af børn og unge i vores klinik for børn og unge med overvægt.

  I klinikken får I vejledning til at stoppe vægtøgning hos jeres barn ud fra principperne i "Holbæk modellen" fra Holbæk Sygehus. I får viden om vægtregulering, spisemønstre, mad- og drikkevarer og motion, og vi laver en individuel plan til jeres barn.

  Det er en forudsætning for at indgå i et behandlingsforløb i Sundhedsplejens klinik for børn og unge med overvægt, at mindst én forælder er med til alle samtaler. Vi opfordre til, at begge forældre så vidt muligt deltager. Herved sikres at begge forældre kender behandlingsplanen og dermed kan støtte det overvægtige barn bedst muligt. Vi lægger vægt på, at behandlingen bygger på et samarbejde af gensidig tillid, at planerne er realistiske og løbende kan justeres.

  Du kan læse mere om tilbuddet her.

  Klinikken har adresse:

  Ikast Vestre Administrationsbygning 

  Kongevejen 66, indgang A

  7430 Ikast                                                                                                                                                                                                

   

  Børneterapien

  Børneterapien er en afdeling under Sundhedsplejen med to ergoterapeuter og to fysioterapeuter. 

  Forældre kan i et samarbejde med en fagperson ansøge Børneterapien om et forløb.
  Målgruppen er børn og unge, som har vanskeligheder med at deltage i aktiviteter i hverdagen. Vanskelighederne kan have baggrund i forsinket motorisk udvikling, problemer med at bearbejde sanseindtryk eller nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vanskelighederne kan være til stede både i dagtilbud, skole og i hjemmet. 

  Børneterapien tilbyder undersøgelse, test, vejledning og træning på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Formålet med Børneterapiens tilbud, er at gøre barnet eller den unge i stand til at deltage i dagligdags aktiviteter i størst muligt omfang. Ydelserne er rettet mod aktivitetsproblematikker. 

  Børneterapien har træningsfaciliteter på Lysholt Allé i Ikast og kan, når det vurderes relevant, yde vejledning i hjem, dagtilbud og skole.

  Overvejer du om tilbuddet er relevant for dit barn, skal du kontakte Sundhedsplejen eller dit barns dagtilbud eller skole.

   

  Amning:

  I sundhedsplejen i Ikast-Brande kommune arbejder vi ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger for amning.  Alle sundhedsplejersker er uddannet i at vejlede i amning. Formålet er, at give jer de bedste forudsætninger for en vellykket amning. Amningen skal fungere godt for barn og mor og for den øvrige familie.

  Amning kræver ro, tid og tålmodighed, samt troen på at det kan lykkes. Følgende 4 budskaber, kan hjælpe jer til vellykket amning:

  -          Hjælpe hinanden

  o   Det har afgørende betydning at begge forældre støtter op omkring amningen.

  -          Hud-mod-hud

  o   Hud mod hud-kontakt har betydning for amningen under hele ammeforløbet og er særlig vigtig under etableringen.

           -   God stilling

  o   Find stillinger, som er gode for både mor og barn.

  -          Hyppig amning

  o   Barnet skal ammes hyppigt – mindst 8 gange i døgnet og meget gerne mere.

   De første uger er en læreproces. I skal lære hinanden at kende og ikke to ammeforløb er ens. Det kræver tid og flere forsøg at komme godt i gang med amningen både for mor og barn. Når det fungerer, er det dejligt at amme.

   

  Klinik for ammevejledning:

  Sundhedsplejen tilbyder specialiseret rådgivning og vejledning til forældre, der oplever vanskeligheder med at etablere og/eller opretholde en velfungerende amning.

  Der kan bookes til i vores ammeklinik efter aftale med jeres egen sundhedsplejerske.

  Klinikken varetages af to specialuddannede sundhedsplejerske

  • Lill Cederström, uddannet ammevejleder ved kompetencecenter for amning
  • Christina Birk, uddannet ammevejleder ved kompetencecenter for amning, IBCLC