Gå til hovedindhold

Dagpleje

Her kan du læse mere om Dagplejen

Lille barn leger med biler
 • Læs op

Indhold

  Dagpleje er et unikt tilbud til dit barn. En dagplejer arbejder i eget hjem, som er indrettet til at have fire børn i alderen 6 måneder til 2 år og 9 måneder. En dagplejer har som hovedregel 4 børn indskrevet og kan evt. have 5. barn enten som såkaldt gæstebarn, hvor dagplejeren vikarierer ved sygdom eller ferie hos en kollega, eller et barn som er startet hos dagplejeren 1-2 måneder før, et andet barn skal i børnehave.

  Dagplejerne arbejder i teams med 2-5 kolleger, og de mødes i heldagslegestuer hver 2.-3. uge.

  En dagplejer får supervision og sparring af en dagplejekonsulent, som er særligt uddannet til at samarbejde med dagplejeren. Dagplejekonsulenten fører tilsyn i dagplejehjemmet og i heldagslegestuen. Dagplejekonsulenten kvalitetssikrer det pædagogiske arbejde sammen med dagplejeren. 

  Du får et tilbud om en plads til dit barn i din e-boks. Før du siger ja-tak til tilbuddet, kan du aftale et lille besøg hos den dagplejer, du er blevet tilbudt. Herefter vil dagplejeren kontakte dig for at aftale Tidlig tilknytning (læs mere herunder), og dagplejekonsulenten kontakter dig for at aftale et kontaktmøde, der som oftest finder sted i middagsstunden hos dagplejeren.

  For at gøre overgangen fra hjem til pasning så tryg som mulig har vi fokus på tidlig tilknytning. Du kan læse mere om tidlig tilknytning her.

  Dagplejens kerneopgave er at skabe rammer for og understøtte det enkeltes barns læring og udvikling. Vi fokuserer på barnets selvstændighed og dannelse, herunder evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.

  Hos os er legen det grundlæggende. Legen er redskabet, som både engagerer og udvikler børn, og vi lægger vægt på at skabe trygge læringsmiljøer, hvor børn trives.

  Tryghed og trivsel hænger sammen med en hverdag præget af nærvær, glæde og nysgerrighed. En stemning, hvor alle føler sig rigtige og må være sig selv – altså anerkendelse. Det er en stemning, vi altid og overalt sikrer, at alle børn mødes med.

  Vi arbejder med læring ud fra den styrkede læreplan og Ikast-Brande Kommunes Børne- og ungepolitik. Vi styrker læring ved brug af vores faglige metoder og redskaber, fx tilsyns- og evalueringsredskaber, gennem løbende uddannelse af dagplejerne og ved at sikre, at den nyeste viden om de mindste er det, vi arbejder ud fra.

  Et vigtigt fokus i børns læring handler om medindflydelse, børns selvstændighed og selvbestemmelse samt evne til at indgå i fællesskaber. Vi er derfor optaget af, hvad barnet kan selv, vil selv og vi er optagede af, at danne rammer for små venskaber.

  Vi ser børns fulde potentiale og har en ambition om, at de skal blive så klar som muligt i den videre vej i tilværelsen. Det indebærer også, at vi også opmærksomme på de børn, som kan have brug for en særlig indsats.

  Dagplejeren tager kontakt til børnehaven og aftaler et besøg sammen med barnet, der skal starte i børnehaven, og den øvrige børneflok. På samme måde kan du aftale med børnehaven at komme på besøg med jeres barn. Nogle gange erstattes besøget med en telefonisk overlevering.

  Der er en fast ugentlig åbningstid på 48 timer inden for tidsrummet mandag-torsdag kl. 6.15-17.00 og fredag kl. 6.15-15.45.

  Når du får brevet med tilbud om en plads i Dagplejen, står din kommende dagplejers åbningstid i brevet.

  Dagplejen har ligesom daginstitutionerne lukkedage:

  Lukkedage hvor der ikke tilbydes gæstepasning:

  • Grundlovsdag den 5. juni
  • Den 24. december

  Lukkedage hvor der tilbydes gæstepasning:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før Påske
  • Sommerferie i ugerne 28, 29 og 30
  • Vinterferie uge 7
  • Efterårsferie uge 42
  • Mellem jul og nytår og 31. december 

  Stilling

  Navn

  Telefon

  Mobil

  E-mail

  Dagplejeleder Lotte Krarup 9960 5451 2174 5184 lokra@ikast-brande.dk
  Pladsanvisning Lene Bundgaard Chang 9960 5450 3076 4850 lecha@ikast-brande.dk
  Dagplejekonsulent Birgitte M. Højvang 9960 5456 3076 4857 bimho@ikast-brande.dk
  Dagplejekonsulent Lisbeth Westfall 9960 5459 2061 4460 lisinge@ikast-brande.dk
  Dagplejekonsulent Birgitte Kristensen 9960 5464 2445 7756 bkris@ikast-brande.dk
  Dagplejekonsulent Christine Rose Obinger 9960 5461  2491 9075 chrokri@ikast-brande.dk
  Dagplejekonsulent Tine Dejten Dyrvig 9960 5466  2130 1065 tindyrv@ikast-brande.dk
  Dagplejekonsulent Marianne Lyngholm Nielsen 9960 5457  3076 4852 mariani@ikast-brande.dk
  Ressourcepædagog Margit Dahl Rabjerg 9960 5452    3076 4851 madra@ikast-brande.dk
  Familiepædagog Kristine Ullum Hansen 9960 5465 2089 1579 krihans@ikast-brande.dk
  Pædagogstuderende Bodil Würtz 9960 5463 4035 4268 bodwuer@ikast-brande.dk
  Administrativ Winnie G. M. Pedersen 9960 5453   3062 1013 wiped@ikast-brande.dk

  Kontakt forældrebestyrelsen

  Hvis du vil i kontakt med forældrebestyrelsen, kan du ringe til Dagplejen og få kontaktinformation på den aktuelle formand.

  Forældrebestyrelsens arbejde
  Forældrebestyrelsen repræsenterer hele Dagplejen.

  Der er årligt valg til bestyrelsen, som afholder fire årlige møder.

  Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældre, dagplejere samt dagplejekonsulenter.

  Bestyrelsen har mulighed for at tage emner op, som man brænder for og gerne vil arbejde med.

  Gennem de senere år har bestyrelsen eksempelvis været medvirkende til, at dagplejen har fået nye og gode legestuelokaler, mad og måltider i dagplejen, og bestyrelsen har understøttet og vist stor interesse for dagplejerens uddannelse.

  Her kan du læse styrelsesvedtægten for Dagplejen

  Her kan du læse forretningsordenen for Dagplejen 

  Vi har et stort fokus på at være veluddannede. Dagplejerne uddannes løbende i den nyeste viden om 0-3 årige børns udvikling. 

  Dagplejekonsulenterne uddannes også løbende – senest med en diplom i 'Ledelse af Den styrkede Pædagogiske Læreplan'.

  Vores arbejde baserer sig på faglig og evidensbaseret viden. Vi arbejder altid med udviklingsprojekter for at blive dygtigere.

  Vi er en ICDP* baseret dagpleje.

  *ICDP står for International Child Development Programme, og alle dagplejekonsulenterne er certificerede til dette arbejde.

  Se model over 'ICDP huset her'

  Du kan læse vores tilsynsrapport for 2023 i denne PDF:

  Link til tilsynsrapport for dagplejen 2023

  Dagplejen er et samlet dagtilbud, bestående af en række små enheder med en dagplejer, der arbejder i eget hjem, og varetager pasningen af 4 små børn i alderen 6 måneder til 2,8 år.

  I Ikast-Brande Dagpleje er hver dagplejer tilknyttet et dagplejeteam, 3-4 kolleger, som der samarbejdes tæt med – ikke mindst med arbejdet med Den styrkede Læreplan – alle dagplejeteams går fast i heldagslegestue hver 2.-3. uge.

  Hvert dagplejehjems godkendelse baserer sig på den aktuelle lovgivning, om bl.a. Børnemiljø, indeholdende æstetiske, fysiske og psykiske rammer, samt muligheden for at skabe det læringsmiljø, der tilskrives i Den styrkede Læreplan.

  Den enkelte dagplejer arbejder meget selvstændigt, og får derfor løbende supervision og faglig sparring af en dagplejekonsulent, som er særligt uddannet til at varetage dette samarbejde med dagplejeren. Dagplejekonsulenten kommer således både i dagplejehjemmet og i heldagslegestuen, ligesom der er tæt telefonisk og virtuel kontakt mellem konsulent og dagplejer.

  Både i Legestuen og i dagplejehjemmet er der fokus på at arbejde med læreplanens temaer. I dagplejehjemmet er det den enkelte dagplejer, der skaber en struktur i dagligdagen, der tilgodeser at alle børn ses, mødes og tilbydes et læringsmiljø, der udvikler, danner og skaber god trivsel.

  Du kan læse Dagplejens læreplan 2021 her (PDF)

  Du kan læse evalueringen af Dagplejens arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan her:
  Evaluering (PDF)