Dagpleje

Her kan du læse mere om Dagplejen

Lille barn leger med biler

Indhold

  Hvad er dagpleje?

  Dagpleje er et unikt tilbud til dit barn. En dagplejer arbejder i eget hjem, som er indrettet til at have fire børn i alderen 6 måneder til 2 år og 9 måneder. En dagplejer har som hovedregel 4 børn indskrevet og kan evt. have 5. barn enten som såkaldt gæstebarn, hvor dagplejeren vikarierer ved sygdom eller ferie hos en kollega, eller et barn som er startet hos dagplejeren 1-2 måneder før, et andet barn skal i børnehave.

  Dagplejerne arbejder i teams med 2-5 kolleger, og de mødes i heldagslegestuer hver 2.-3. uge.

  En dagplejer får supervision og sparring af en dagplejekonsulent, som er særligt uddannet til at samarbejde med dagplejeren. Dagplejekonsulenten fører tilsyn i dagplejehjemmet og i heldagslegestuen. Dagplejekonsulenten kvalitetssikrer det pædagogiske arbejde sammen med dagplejeren.

  Start i dagpleje

  Du får et tilbud om en plads til dit barn i din e-boks. Før du siger ja-tak til tilbuddet, kan du aftale et lille besøg hos den dagplejer, du er blevet tilbudt. Herefter vil dagplejeren kontakte dig for at aftale Tidlig tilknytning (læs mere herunder), og dagplejekonsulenten kontakter dig for at aftale et kontaktmøde, der som oftest finder sted i middagsstunden hos dagplejeren.

  For at gøre overgangen fra hjem til pasning så tryg som mulig har vi fokus på tidlig tilknytning. Du kan læse mere om tidlig tilknytning her.

  Kerneopgaven i Dagplejen

  Dagplejens kerneopgave er at skabe rammer for og understøtte det enkeltes barns læring og udvikling. Vi fokuserer på barnets selvstændighed og dannelse, herunder evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.

  Hos os er legen det grundlæggende. Legen er redskabet, som både engagerer og udvikler børn, og vi lægger vægt på at skabe trygge læringsmiljøer, hvor børn trives.

  Tryghed og trivsel hænger sammen med en hverdag præget af nærvær, glæde og nysgerrighed. En stemning, hvor alle føler sig rigtige og må være sig selv – altså anerkendelse. Det er en stemning, vi altid og overalt sikrer, at alle børn mødes med.

  Vi arbejder med læring ud fra den styrkede læreplan og Ikast-Brande Kommunes Børne- og ungepolitik. Vi styrker læring ved brug af vores faglige metoder og redskaber, fx tilsyns- og evalueringsredskaber, gennem løbende uddannelse af dagplejerne og ved at sikre, at den nyeste viden om de mindste er det, vi arbejder ud fra.

  Et vigtigt fokus i børns læring handler om medindflydelse, børns selvstændighed og selvbestemmelse samt evne til at indgå i fællesskaber. Vi er derfor optaget af, hvad barnet kan selv, vil selv og vi er optagede af, at danne rammer for små venskaber.

  Vi ser børns fulde potentiale og har en ambition om, at de skal blive så klar som muligt i den videre vej i tilværelsen. Det indebærer også, at vi også opmærksomme på de børn, som kan have brug for en særlig indsats.

  Videre fra dagpleje til børnehave

  Dagplejeren tager kontakt til børnehaven og aftaler et besøg sammen med barnet, der skal starte i børnehaven, og den øvrige børneflok. På samme måde kan du aftale med børnehaven at komme på besøg med jeres barn. Nogle gange erstattes besøget med en telefonisk overlevering.

  Åbningstider

  Der er en fast ugentlig åbningstid på 48 timer inden for tidsrummet mandag-torsdag kl. 6.15-17.00 og fredag kl. 6.15-15.45.

  Når du får brevet med tilbud om en plads i Dagplejen, står din kommende dagplejers åbningstid i brevet.

  Ferie og lukkedage

  Dagplejen har ligesom daginstitutionerne lukkedage:

  Lukkedage hvor der ikke tilbydes gæstepasning:

  • Grundlovsdag den 5. juni
  • Den 24. december

  Lukkedage hvor der tilbydes gæstepasning:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før Påske
  • Sommerferie i ugerne 28, 29 og 30
  • Vinterferie uge 7
  • Efterårsferie uge 42
  • Mellem jul og nytår og 31. december
  Kontaktoplysninger

  Stilling

  Navn

  Telefon

  Mobil

  E-mail

  DagplejelederLotte Krarup9960 54512174 5184lokra@ikast-brande.dk
  PladsanvisningLene Bundgaard-Chang9960 54503076 4850lecha@ikast-brande.dk
  DagplejekonsulentBirgitte M. Højvang9960 54563076 4857bimho@ikast-brande.dk
  DagplejekonsulentLisbeth Westfall
  DagplejekonsulentBirgitte Kristensen9960 54642445 7756bkris@ikast-brande.dk
  DagplejekonsulentChristine O. Kristensen9960 5462249 19075chrokri@ikast-brande.dk
  DagplejekonsulentLisbeth Buchmark9960 54602018 4305libuc@ikast-brande.dk
  DagplejekonsulentGitte Knudsen9960 54573076 4852giknu@ikast-brande.dk
  RessourcepædagogMargit Dahl Rabjerg9960 54523076 4851madra@ikast-brande.dk
  SeniorjobberVivi Østergaard2476 9814viost@ikast-brande.dk
  AdministrativWinnie G. M. Pedersen9960 54533062 1013wiped@ikast-brande.dk
  Forældrebestyrelsen

  Kontakt forældrebestyrelsen

  Hvis du vil i kontakt med forældrebestyrelsen, kan du ringe til Dagplejen og få kontaktinformation på den aktuelle formand.

  Forældrebestyrelsens arbejde
  Forældrebestyrelsen repræsenterer hele Dagplejen.

  Der er årligt valg til bestyrelsen, som afholder fire årlige møder.

  Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældre, dagplejere samt dagplejekonsulenter.

  Bestyrelsen har mulighed for at tage emner op, som man brænder for og gerne vil arbejde med.

  Gennem de senere år har bestyrelsen eksempelvis været medvirkende til, at dagplejen har fået nye og gode legestuelokaler, mad og måltider i dagplejen, og bestyrelsen har understøttet og vist stor interesse for dagplejerens uddannelse.

  Her kan du læse styrelsesvedtægten for Dagplejen

  Her kan du læse forretningsordenen for Dagplejen 

  Faglig kvalitet

  Vi har et stort fokus på at være veluddannede. Dagplejerne uddannes løbende i den nyeste viden om 0-3 årige børns udvikling.

  Dagplejekonsulenterne uddannes også løbende – senest med en diplom i 'Ledelse af Den styrkede Pædagogiske Læreplan'.

  Vores arbejde baserer sig på faglig og evidensbaseret viden. Vi arbejder altid med udviklingsprojekter for at blive dygtigere.

  Vi er en ICDP* baseret dagpleje.

  *ICDP står for International Child Development Programme, og alle dagplejekonsulenterne er certificerede til dette arbejde.

  Se model over 'ICDP huset her'