Gå til hovedindhold

Under 18 år

Fra du er 15-17 år har du pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med din uddannelsesplan

Unge under 18 år
 • Læs op

Indhold

  • Fra du er 15-17 år har du pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med din uddannelsesplan. Pligten opfyldes for eksempel, hvis du er i lønnet beskæftigelse i mindst 20 timer om ugen, eller hvis du deltager i FGU, frivilligt arbejde, udlandsophold og alternative uddannelses- og beskæftigelsesforløb. Manglende overholdelse af pligten kan medføre, at ungeydelsen efter lov om børne- og ungeydelse standses.
  • Du kan få hjælp fra en vejleder, hvis du ikke ved hvad du skal i gang med.
  • Du skal kontakte Unge & Uddannelse for at udarbejde en uddannelsesplan med en vejleder, så du kan komme i gang med noget, der leder dig hen i mod dit mål.
  • Hvis du afbryder et skoleår/ungdomsuddannelse eller ikke kommer i gang med ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse, skal en uddannelsesvejleder fra Unge og Uddannelse hjælpe med at få lavet en ny uddannelsesplan. Hvis du ikke er blevet kontaktet, må du gerne selv henvende jer. 

  Læs mere på Borger.dk

  • Fra august 2019 starter en ny uddannelse for unge under 25 år, der har brug for at kvalificere sig til at tage en erhvervsuddannelse, HF, anden gymnasial uddannelse eller job.
  • Du kan ikke selv melde dig ind på uddannelsen, men skal kontakte en uddannelsesvejleder, der kan vurdere om du er i målgruppen. 

  Læs mere om FGU her.