Gå til hovedindhold

Til forældre

Er dit barn uddannelsesparat? Og hvornår er der tilmelding til ungdomsuddannelserne? Som forældre kan du have mange spørgsmål til dit barns uddannelsesvalg.
Vi har også samlet nogle gode råd til hvordan du kan hjælpe dit barn i valgprocessen

Video om uddannelsesvalg
 • Læs op

Indhold

  • Elever i 8.- 10. klasse vurderes på, om de har de nødvendige faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Den første vurdering sker i 8. klasse inden 1. december. Vurderingen sker på baggrund af karaktergennemsnit og vurdering af elevens personlige, sociale og praksisfaglige færdigheder og foretages af jeres barns skole.
  • I et samarbejde mellem skole og UU iværksættes en målrettet indsats for de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate.
  • Individuel vejledning og gruppevejledning.
  • Tilbud om brobygning i 9. klasse.
  • Mulighed for erhvervspraktik.
  • Hjælp til uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse.
  • Tilmelding til ungdomsuddannelserne skal ske inden 1. marts via Optagelse.dk. Eleven anvender sit UNI-Login for at logge ind og arbejde med planen.
  • Hvis dit barn vurderes som uddannelsesparat i 9. eller 10. klasse er I selv ansvarlige for at tilmelde jeres barn en ungdomsuddannelse senest d. 1. martsOptagelse.dk. I skal som forældre underskrive uddannelsesplanen og tilmeldingen skal ske digitalt med MitID.
  • Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat hjælper vores uddannelsesvejleder fra UU med en plan og tilmelding for dit barn. Uddannelsesvejleder kan få bemyndigelse til at underskrive uddannelsesplanen.

  Hør om, hvordan ansøgning til ungdomsuddannelserne foregår, så I er forberedte på processen.

  Se videoen her. 

  Hvad skal der ske efter grundskolen?

  Se nedenstående video, hvor vi fortæller lidt om, hvordan du kan støtte dit barn i valgprocessen. Klik på billedet for at se video. 

  Video om uddannelsesvalg

  15-17 årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Manglende overholdelse af pligten kan medføre, at ungeydelsen efter lov om børne- og ungeydelse standses.

  Hvis jeres barn afbryder et skoleår/ungdomsuddannelse eller ikke kommer i gang med ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse, skal en uddannelsesvejleder fra Unge og Uddannelse hjælpe med at få lavet en ny uddannelsesplan. Hvis I ikke er blevet kontaktet, må I gerne selv henvende jer.