Gå til hovedindhold

Handicapkørsel

Det er muligt, at søge handicapkørsel til selvvalgte aktiviteter, f.eks. familiebesøg, indkøb og lignende. Det er kommunen, som afgør, om du kan bevilges handicapkørsel.

Handicap parkering logo
 • Læs op

Indhold

  Ordningen er en transportordning for svært bevægelseshæmmede personer over 18 år, der som følge af deres bevægelses-handicap har behov for hjælpemidler og som følge deraf ikke kan benytte den almindelige offentlige transport - selv om transportmidlet måtte være handicapvenligt indrettet.

  Ved svært bevægelseshæmmede forstås kørestolsbrugere og personer, der bruger ganghjælpemidler som krykstokke, gangbukke, rollatorer og lignende.
  Byrådet for Ikast-Brande Kommune har desuden besluttet at blinde/meget dårligt seende kan optages i ordningen, såfremt de opfylder de betingelser, som Dansk Blindesamfund benytter til optagelse.

  Bestemmelsen omfatter kørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål og som noget ganske nyt også til lægeordineret ridning, svømning, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodlæge og tandlæge mv.

  Området vedrørende visitation til handicapkørsel er fysisk placeret på Administration Vest i Ikast, Sjællandsgade 6, i Visitation- og Myndighedsafdelingen.

  Du kan læse mere om handicapkørsel i folderen fra Midttrafik her: Handicap kørsel, Region Midtjylland, Midttrafik

  Flextur er en anden ordning, som kan bruges af alle. Du skal ikke godkendes af kommunen, for at anvende flextur. Du kan læse mere om flextur ved Midttrafik her: Flextur, Midttrafik

  Du kan printe et ansøgningsskema her, eller du kan benytte selvbetjeningen i højre side.

  • Du er fyldt 18 år
  • Du er stærkt bevægelseshæmmet og bruger kørestol, rollator eller lignende
  • Du kan ikke bruge den kollektive trafik på almindelig vis
  • Du har et varigt handicap

  Du skal ansøge din bopælskommune om at blive visiteret, og når du er visiteret, vil du senest 14 dage efter visiteringen, modtage brev og folder fra Midttrafik.
  Folderen indeholder information om bl.a. telefonnumre til bestilling af rejser og om reglerne for handicapkørselsordningen.

  Turene skal bestilles gennem Midttrafik og der skelnes mellem 2 typer rejser:

  • Korte rejser op til 100 km skal bestilles minimum 2 timer i forvejen. (er du eller har du en pårørende, som er interesseret, er der også mulighed for at bestille ture via internet)
  • Lange rejser over 100 km skal bestilles 6 hele hverdage i forvejen. Lørdag, søn- og helligdage betragtes ikke som hverdage. Lange rejser ud af regionen kombineres altid med X-bus eller tog.

  Du kan køre mellem kl. 6.00 og 24.00 (sidste afhentningstidspunkt) alle ugens 7 dage.

  Du må forvente, som i kollektiv trafik, at der er andre kunder med i bilen, og at bilen derfor kører en omvej. Din rejsetid kan derfor blive forlænget op til 100% af din direkte køretid.

  Hvis du oplyser, hvornår du skal være fremme på ankomstadressen, vil dit afhentningstidspunkt blive  fastsat i forhold til dette.

  Det maksimale mål for din kørestol må være bredde 70 x længde 140 cm og maks vægt 300 kg. Hvis din kørestol er større end de angivne mål, begrænses dine transportmuligheder ved lange rejser.

  Du har ret til 104 ture pr. kalenderår.

  Du betaler kr. 3,50 pr. kørt kilometer, dog minimum kr. 35,00. Når du bestiller turen, kan du få oplyst hvad egenbetalingen bliver.

  Afregning sker ved turens start.

  Du betaler kun for din direkte kørsel. Hvis turen bliver koordineret med andre kunder i vognen, betaler du kun for din del af strækningen.

  Hvis rejsen kombineres med handicapegnet X-bus eller tog, skal du selv betale for bus eller togbilletten.

   

  Du bliver kørt fra gadedør til gadedør, i gadeniveau. Det betyder, at chaufføren ikke hjælper op/ned ad trapper eller lignende.

  Du skal være klar 5 minutter før den aftalte tid.

  I tilfælde af forsinkelser, hvor du har ventet på vognen i mere end 15 minutter, bedes du kontakte bestillingskontoret.

  • Besøg hos familie og venner
  • Kørsel til kulturelle aktiviteter
  • Indkøb
  • Kirke
  • Frisør
  • Idrætsaktiviteter
  • Aftenskoleundervisning
  • Besøg på sygehus
  • Optiker
  • Tandlæge
  • Fysioterapi, herunder handicapridning og -svømning
  • Kiropraktor
  • Psykolog
  • Fodterapeut
  • Læge/speciallæge

  https://ikast-brande.dk/borger/borgerservice-og-ydelse/folkeregister-og-sygesikring/koersel-til-laege-og-speciallaege#koersel-til-laege-og-speciallaege-29

  Borgerservice kan kontaktes på tlf. 9960 4000

   

  • Behandling på sygehus/genoptræning (Region Midt)

  Ved kørsel til behandling på et sygehus, kan man kontakte patientbefordringskontoret.

   

  • Kørsel til genoptræning i Kommunen

  https://ikast-brande.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/genoptraening/koersel

  Genoptræning Ikast-Brande Kommune kan kontaktes på tlf. 9960 4460