Gå til hovedindhold

Efter udskrivelse fra sygehus

Vi varetager genoptræning efter sygehusophold hvis den behandlende læge vurderer, at der er et træningspotentiale. Målet er, at du kan opnå samme grad af funktionsevne som før den sygdom, der førte til indlæggelse på sygehus eller behandling på skadestue, eller den bedst mulige funktionsevne bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.

Hospital
 • Læs op

Indhold

  Hvis du er bosiddende i Ikast - Brande kommune, og har fået en genoptræningsplan med hjem fra sygehuset, kan du få genoptræning.

  Sygehuset sender ved udskrivelse din genoptræningsplan til Genoptræningsenheden i kommunen, hvorefter du bliver kontaktet via brev med henblik på opstart af genoptræningsforløbet. Brevet vil blive sendt til din elektroniske postkasse, medmindre du har frabedt dig en sådan. Så hold øje med din e-boks.

  Træningen er almen genoptræning (modsat "specialiseret genoptræning"  som foregår i sygehusregi).

  "Almen genoptræning" kan indeholde følgende:

  • Træning af personlige færdigheder, f.eks. hygiejne, påklædning, færden i og uden for hjemmet.
  • Træning i selv helt eller delvist at kunne klare hjemlige gøremål, f.eks. Madlavning, tøjvask, rengøring, indkøb, havearbejde, individuelle interesser/hobby.
  • Træning af psykiske, kognitive og sociale funktioner, f.eks. organisering, tilrettelæggelse af de daglige gøremål, tale og læsefærdigheder samt evt. accept af egen situation.
  • Træning i specifikke fysiske funktioner f.eks. styrke, udholdenhed, bevægelighed, koordination, kondition og balance.
  • Træning i anvendelse af kompenserende foranstaltninger f.eks. hjælpemidler.
  • Råd og vejledning som understøtter træningsindsatsen.

  Er du i forvejen berettiget til vederlagsfri fysioterapi, kan du ikke samtidig få genoptræning, hvis det er for den samme lidelse.

  Det er derfor nødvendigt at sætte den vederlagsfri behandling i bero, mens genoptræningen varetages.