Gå til hovedindhold

Skadedyr

Se, hvor du kan henvende dig, hvis du har problemer med skadedyr, f.eks vilde katte, rotter, bier eller råger.

Rotte på en vej
 • Læs op

Indhold

  Skadedyr

  Rågen er en fredet fugl, men man kan søge en særlig tilladelse til at regulere rågebestanden.

  På kommunale arealer har kommunen følgende muligheder for at regulere råger:

  Regulering af voksne råger på ynglepladsen i perioden 15. januar til 15. marts.
  Regulering af unger i kolonier i perioden 1. maj til 15. juni.
  Jægere fra Jægerrådet Ikast-Brande står for reguleringen. 
  Nedtagning af reder i kolonier senest 1. marts og med et interval på max 14. dage pr. nedtagning (bruges i særlige tilfælde ved for eksempel skoler og institutioner).

  Jægerne har både gyldigt jagttegn og våbentilladelse. Politiet bliver orienteret om reguleringen. 
  Det er altid grundejeren, der beslutter om regulering skal finde sted. 
  Alle reguleringsformer kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

  Ikast-Brande Kommune har besluttet at foretage regulering rågeunger i eksisterende kolonier på kommunale ejede arealer beliggende i bymæssig bebyggelse.

  Kommunen foretager ikke bekæmpelse på anden mands ejendom, men er behjælpelig med at skaffe de fornødne kontakter.

  Private arealer: Hvad kan du selv gøre?
  Som hovedregel skal man have gjort en væsentlig indsats for at skræmme rågerne væk eller afværge, at de slår sig ned, før man kan få en tilladelse til at regulere råger hos Naturstyrelsen. Link til Naturstyrelsen

  På grund af de begrænsede muligheder for at regulere råger, bygger indsatsen først og fremmest på, at rågeproblemet ikke spredes.

  Kontakt
  Hvis du oplever gener på grund af råger på offentlige arealer kan du kontakte:

  Lovgivning, tilladelser
  Skov- & Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø.
  E-mail

  Eksisterende kolonier og regulering på kommunale arealer
  Vej og Park, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast
  E-mail

  Regulering på private arealer
  Vej og Park, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast
  E-mail

  Rotter kan anrette store skader på en bygning og rotter udgør en sundhedsfare som smittebærere. 

  Hvis du her set en rotte / spor fra en rotte, skal du melde det til kommunen. Det gør du via dette link 
  Anmeld rotter  Du åbner en side med det skema, du skal udfylde.
  Til sidst trykker du på knappen - afsend anmeldelsen.

  Link til gode råd til rottesikring  

  Se informationer om rottebekæmpelse 

  Tilsynspligtige ejendomme i landzone besøges hvert år i perioden oktober – februar.

  Ikast-Brande Kommune har en aftale med Kattens Værn om indfangning af vilde katte.

  Ønsker du at få indfanget en vild kat, skal du kontakte kattens værn på
  telefonnummer 38881200, lokal 1.

  Hvepse: Kontakt en skadedyrsbekæmpelse.
  Bier: Kontakt en biavlerforening, der ofte gratis afhenter bistadet.

  Danmarks Biavlerforening har en oversigt over biavlere som gerne vil afhente bisværme.