Skadedyr

Du skal henvende dig forskellige steder afhængig af hvilken type skadedyr, du har problemer med.

Rotte på en vej

Indhold

  Bier og hvepse

  Kontakt et skadedyrsbekæmpelse eller kontakt en biavlerforening, der ofte gratis afhenter bistadet.

  Danmarks Biavlerforening har en oversigt over biavlere som gerne vil afhente bisværme.

  Rotter

  Rotter kan anrette store skader på en bygning og rotter udgør en sundhedsfare som smittebærere. 

  Hvis du her set en rotte / spor fra en rotte, skal du melde det til kommunen. Det gør du via dette link 
  Anmeld rotter  Du åbner en side med det skema, du skal udfylde.
  Til sidst trykker du på knappen - afsend anmeldelsen.

  Link til gode råd til rottesikring

  Se informationer om rottebekæmpelse

  Råger

  Rågen er en fredet fugl, men man kan søge en særlig tilladelse til at regulere rågebestanden.

  På kommunale arealer har kommunen følgende muligheder for at regulere råger:

  Regulering af voksne råger på ynglepladsen i perioden 15. januar til 15. marts.
  Regulering af unger i kolonier i perioden 1. maj til 15. juni.
  Jægere fra Jægerrådet Ikast-Brande står for reguleringen.
  Nedtagning af reder i kolonier senest 1. marts og med et interval på max 14. dage pr. nedtagning (bruges i særlige tilfælde ved for eksempel skoler og institutioner).

  Det er altid grundejeren, der beslutter om regulering skal finde sted.

  Ikast-Brande Kommune har besluttet at foretage regulering rågeunger i eksisterende kolonier på kommunale ejede arealer beliggende i bymæssig bebyggelse.

  Kommunen foretager ikke bekæmpelse på anden mands ejendom, men er behjælpelig med at skaffe de fornødne kontakter.

  Alle reguleringsformer kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

  På grund af de begrænsede muligheder for at regulere råger, bygger indsatsen først og fremmest på, at rågeproblemet ikke spredes.

  Kontakt
  Hvis du oplever gener på grund af råger på offentlige arealer kan du kontakte:

  Lovgivning, tilladelser
  Skov- & Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø.
  E-mail

  Eksisterende kolonier og regulering på kommunale arealer
  Drift- og Anlægsafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande.
  E-mail

  Regulering på private arealer
  Drift- og Anlægsafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande.
  E-mail

  Vilde Katte

  Her kan du se hvilke katte, som må indfanges og hvem du skal kontakte, hvis du er generet af vilde katte.

  Er du er generet af vilde katte?
  Hvis du føler dig generet af, eller har konstateret hjemløse eller vildtlevende katte og gerne vil have dem indfanget, kan du kontakte os.
  Vi har en aftale med Kattens Værn om, at de står for at indfange og eventuelt aflive vilde katte.

  Link til Anmeld vilde katte - udfyld skemaet send det til os. Prisen er 500,- kr. pr. kat inkl. moms.

  Det sker der med katten
  Når Kattens Værn fanger katten, vurderer de den nøje, og kun hvis den er syg, tilskadekommen eller meget gammel, vil den blive aflivet.
  I andre tilfælde vil katten blive afleveret til et af Kattens Værns internater, der vil forsøge at finde en ny ejer
  Hvis det er en tamkat, der er øremærket eller chippet, vil Kattens Værn sørge for, at katten kommer tilbage til sin rette ejer.

  Ifølge bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte må katte kun indfanges med henblik på aflivning, hvis kommunen anmoder om det - med mindre dyrlægen kræver det af dyremæssige grunde.
  Du kan evt. kontakte Dyrenes Beskyttelse, hvis der er tale om nødstedte, vilde katte.

  Indfangning af vildkatte i byzoneTakst 2019
  Ekskl. moms 
  Takst 2020 Ekskl. moms  Takst 2020  Inkl. moms 
  Opsætning af en fælde / indfangning af en vildkat400,00400,00500,00

  Aftale med Kattens Værn fortsætter uændret i 2020