Som grundejer skal du

Her kan du læse om dine forpligtelser som grundejer.

Hæk

Indhold

  Uanset om du bor på en offentlig vej eller privat fællesvej skal du som grundejer holde rent (feje og fjerne ukrudt), glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.

  Renholdelse af fortov og klipning og beplantning

  Hvis du har en ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at holde det rent.
  Renholdelsespligten er ikke begrænset til at feje asfalt, brosten eller fliser. Det er også at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende, eller som kan genere færdslen. Som grundejer har du også pligt til at holde træer og anden bevoksning på din grund i ave.

  Link til siden klipning af beplantning

  Link til Vinter- og Renholdelsesregulativ

  Snerydning og grusning

  Grundejere i byer og i bymæssig bebyggelse er pålagt ansvaret for at  der er ryddet sne og bekæmpet glatføre

  Link til siden - Vintervedligeholdelse

  Husnummer, brevkasse og post

  Husnummer
  Ifølge adresseloven har ejeren af en ejendom eller bygning ansvaret for at sætte gode og tydelige husnummerskilte op. De skal passe med de adresser, kommunen har fastsat.

  Læs mere om reglerne for husnummerskiltning Danmarks Adresser

  Brevkasse / postkasse 
  Reglerne for brevkasser er bestemt af Postloven og gælder for alle huse og for fritidshuse. Brevkassen skal placeres på egen grund, men helt ud ved skellet. Link til opsætning af brevkasser

  Post til døren
  Borgere, der er ude af stand til selv at hente sin post i postkassen  kan søge om  post til døren. Vil du søge om post til døren, skal du gøre det via borger.dk

  Skorsten og oliefyr

  Er din skorsten i brug, skal den renses af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du har som ejer af ejendommen pligt til, at betale den fastsatte takst for brandpræventive tilsyn og fejninger. Skorstensbrand er den hyppigste årsag til brande i Danmark.

  Ny pejs eller brændeovn 
  Skorstensfejeren skal kontaktes, hvis du skal have brændeovn eller pejs i dit enfamilieshus. Han skal nemlig syne brændeovnen eller pejsen, inden den tages i brug. 

  Afmelder din skorsten
  Dit ildsted skal være fysisk afbrudt fra skorstenen, før du kan afmelde den lovpligtige skorstensfejning. Ønsker du at afmelde skorstensfejning, skal du kontakte din skorstensfejer.


  Skortensfejer
   
  Skorstensfejermester Keld Pletbjerg, tlf. 9642 0940, mobil 4061 5647 for 
  gammel Ikast og Brande Kommune.

  Skorstensfejermester Erik Christiansen på 7573 1828 mobil 2032 1105 for
  gammel Nørre Snede Kommune.

  Skorstensfejning - gebyrerTakst 2019  Ekskl. moms Takst 2020  Ekskl. moms Takst 2020  Inkl. moms 
  Første skorsten indtil 10 m højde107,1109,35136,69
  Efterfølgende skorstene på samme ejendom83,985,66107,07
  Hver påbegyndt m over de første 10 m3,83,884,85
  Centralkedler, rensning244,52249,65312,06
  Brændeovne, rensning122,22124,79155,98

  Rensning af røgrør og røgkanaler   Takst 2019   Ekskl. moms Takst 2020 Ekskl. moms Takst 2020  Inkl. moms 
  Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm.
  - første meter
  - efterfølgende påbegyndt meter
  56,6557,8472,30
  27,6328,2135,26
  Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm.
  - første meter
  - efterfølgende påbegyndt meter
  112,96115,33144,16
  56,6557,8472,30
  Brandpræventivt syn
  uanset antallet af skorstene på en ejendom
  107,10109,35136,69
  Tilmelding af ny skorsten/ildsted. 
  Hver skorsten eller ildsted
  405,96414,48518,10
  Påtegning af prøvningsattest111,36113,71142,13

  Taksterne er reguleret efter KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, august 2019.

  Spørgsmål til skorstensfejning, kontakt

  Brand & Redning MidtVest
  H P Hansens Vej 112
  7400 Herning
  Tlf. 96 28 11 12
  e-mail: post@brmv.dk

  Holde øje med rotter

  Rotter kan anrette store skader på en bygning og rotter udgør en sundhedsfare som smittebærere. Kontakt straks kommunen, hvis du ser tegn på rotter på din ejendom.

  Du har som grundejer pligt til at holde dine bygninger i forsvarlig rottesikret stand. Dette omfatter bl.a. at holde jorden omkring bygningerne ren for ukrudt, helst i flere meter bredt bælte, og at beskære eller fjerne træer, buske og espaliervækster, der vokser op til eller op ad murværket. Brædder, stolper, eller andre genstande og materialer bør altid ligge frit fra mur, vægge eller hegn. Desuden skal ydermure og sokler, yderdøre og porte være intakte og vedligeholdes. Har du hønsehus eller lign. dyrhold udendørs, skal foder opbevares rottesikret og dyrestalden bør hæves min. 35cm over jorden.
  Link til gode råd til rottesikring 

  Kommunerne har dog brug for hjælp fra borgerne i kampen mod rotter.
  Vi har sammen med andre kommuner lavet en kampagne, der fortæller om, hvad du kan gøre for at forebygge mod rotter omkring boligen og begrænse rotternes muligheder for at vokse i antal.

  Tryk på billedet se vores små film - "sådan forbygger du rotteangreb"  Hvis du her set en rotte / spor fra en rotte
  , skal du melde det til kommunen. Det gør du via dette link 
  Anmeld rotter  Du åbner en side med det skema, du skal udfylde.
  Til sidst trykker du på knappen - afsend anmeldelsen.

  Rottebekæmpelse Takst 2019 
  Ekskl. moms 
  Takst 2020 
  Ekskl. moms 
  Takst 2020  Inkl. moms 
  Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi6,806,80Momsfrit

  Taksten opkræves for alle faste ejendomme (både bebyggede og ubebyggede grunde) i kommunen som en andel af ejendomsværdien. 
  Taksten er forhøjet i Budget 2019 i ht. byrådsbeslutning den 25. juni 2018.

  Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller problemer med anmelde på vores selvbetjeningsløsning, kan du kontakte os på tlf.: 9960 5150
  Vi træffes mandag-torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-12:30.

  Adgang til din ejendom

  Du skal altid søge tilladelse, når du ændrer på adgangsforhold til din ejendom. Det gælder både ved adgang til offentlige og private fællesveje.

  Link til asfaltrampe - indkørsel til din ejendom