Parkering

Oplysninger om parkering på fortov, parkering af lastbiler, og campingvogne

Gammel parkeret bil

Indhold

  Når du parkerer på offentlige områder, er der forskellige regler, der gør sig gældende. Overordnet har færdselsloven en række regler, der altid skal overholdes når du parkerer din bil, men de enkelte kommuner kan også have udarbejdet et sæt kommunale parkeringsregler, der lemper de generelle regler.

  Parkering på fortov

  På veje i byzone, i Ikast-Brande Kommune, er det tilladt at standse eller parkere med køretøjets ene hjulpar på fortovet, hvis:

  • køretøjets tilladte totalvægt ikke er over 3.500 kg
  • køretøjet ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og der kan sikres mindst 1,0 m fri fortovsbredde

  Bestemmelsen gælder også for køretøjer indtil 3.500 kg med tilkoblet påhængskøretøj, og motorcykler med mere end 2 hjul.

  Link: Politiets hjemmeside

  Link: Parkeringsbekendtgørelsen

  Campingvogne, tunge køretøjer og andre påhængsvogne

  På veje i byzone, i Ikast-Brande Kommune, er det ikke tilladt at parkere

  • campingvogne, trailere og andre påhængskøretøjer i mere end 24 timer
  • traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, blokvogne, samt øvrige køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, varebiler, busser) i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00, samt søn- og helligdage 
   - med mindre at du har en særlig tilladelse.

  Link til Parkeringsbekendtgørelsen 

  Lastbilparkering     

  Køretøjer over 3.500 kg må kun parkere på særligt udvalgte veje i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00, og på søn- og helligdage.

  • La Cours Vej, Ikast (Parkeringsplads)
  • Industrivej, Ikast
  • Niels Bohrs Vej, Ikast
  • Jyllandsvej, Brande
  • Herningvej, Brande (Samkørselsplads)
  • Løhdesvej, Engesvang
  • Industrivej, Nørre Snede
  • Søndermarken, Ejstrupholm
  • Roskildevej, Bording
  • Fonnesbækvej 23, Isenvad (tidl. renseanlæg)
  Parkeringsfond

  Ikast-Brande kommune har en parkeringsfond , der gælder for Ikast og Brande bymidte.

  Link til  Vedtægt for Ikast- Brande Kommunes parkeringsfond.

  Bestemmelser i vedtægten anvendes ved ny bebyggelse og ændret benyttelse af eksisterende bebyggelse. Der er mulighed for at opnå dispensation fra parkeringskrav mod indbetaling til kommunens parkeringsfond.

  Taksterne for indbetaling til parkeringsfond fremgår af kommuns takstblad