Gå til hovedindhold

Parkering

Oplysninger om parkering på fortov, parkering af lastbiler, og campingvogne

Gammel parkeret bil
 • Læs op

Indhold

  Når du parkerer på offentlige områder, er der forskellige regler, der gør sig gældende. Overordnet har færdselsloven en række regler, der altid skal overholdes når du parkerer din bil, men de enkelte kommuner kan også have udarbejdet et sæt kommunale parkeringsregler, der lemper de generelle regler.

  På veje i byzone, i Ikast-Brande Kommune, er det tilladt at standse eller parkere med køretøjets ene hjulpar på fortovet, hvis:

  • køretøjets tilladte totalvægt ikke er over 3.500 kg
  • køretøjet ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og der kan sikres mindst 1,0 m fri fortovsbredde

  Bestemmelsen gælder også for køretøjer indtil 3.500 kg med tilkoblet påhængskøretøj, og motorcykler med mere end 2 hjul.

  På veje i byzone, i Ikast-Brande Kommune, er det ikke tilladt at parkere

  • campingvogne, trailere og andre påhængskøretøjer i mere end 24 timer
  • traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, blokvogne, samt øvrige køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, varebiler, busser) i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00, samt søn- og helligdage 
   - med mindre at du har en særlig tilladelse. 

  På disse særligt udvalgte veje er det tilladt for køretøjer over 3500 kg at parkere i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00, og på søn- og helligdage.

  • La Cours Vej, Ikast (Parkeringsplads)
  • Industrivej, Ikast
  • Niels Bohrs Vej, Ikast
  • Jyllandsvej, Brande
  • Herningvej, Brande (Samkørselsplads)
  • Løhdesvej, Engesvang
  • Industrivej, Nørre Snede 
  • Søndermarken, Ejstrupholm 
  • Roskildevej, Bording
  • Fonnesbækvej 23, Isenvad (tidl. renseanlæg)

  Er du i tvivl om, hvor du må parkere?

  I parkeringsbekendtgørelsen finder du information om de særlige parkeringsreglerne, som er gældende ud over Færdselslovens bestemmelser.

  Vejdirektoratets hjemmeside kan du se parkeringsreglerne for de fleste kommuner. 
  Skriv kommunens navn i søgefeltet.


   

  Ikast-Brande kommune har en parkeringsfond , der gælder for Ikast og Brande bymidte.

  Link til  Vedtægt for Ikast- Brande Kommunes parkeringsfond.

  Bestemmelser i vedtægten anvendes ved ny bebyggelse og ændret benyttelse af eksisterende bebyggelse. Der er mulighed for at opnå dispensation fra parkeringskrav mod indbetaling til kommunens parkeringsfond.

  Indbetaling til parkeringsfond - Ikast og Brande midtby. 

  Indbetaling til parkeringsfond -
  Ikast og Brande midtby.
  Takst 2023 
  momsfrit
  Takst 2024
  momsfrit
  Ikast Centerområde Zone I 101.992,00 102.806,00
  Ikast Centerområde Zone II 66.257,00 67.881,00
  Brande Centerområde Zone I 71.823,00 73.298,00
  Brande Centerområde Zone II 53.820,00 55.295,00

  Der opkræves kun halv takst, da der laves offentlige erstatningspladser. 

  Takster for bidrager til parkeringsfonden er sammensat af en anlægspris og en grundpris, hvor grundprisen er den gennemsnitlige grundværdi i det pågældende område. 

  Taksterne er justeret i forhold til gældende grundværditakster og prisfremskrevet.