Gå til hovedindhold

Høring af afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering af jordhotel ved Hesselbjergvej sydvest for Ikast

Ikast-Brande Kommune sender udkast til afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensvurdering af jordhotel i offentlig høring.

16. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 14. november 2023 at igangsætte planlægningen for et teknisk anlæg i form af et jordhotel ved Hesselbjergvej sydvest for Ikast.

  En projektudvikler ønsker at anlægge et jordhotel ved Hesselbjergvej lige syd for Herningmotorvejen. Et jordhotel er et sted, hvor man kan opbevare ren og lettere forurenet overskudsjord fra byggerier og anlægsarbejde midlertidigt, indtil der opstår et behov andre steder for at genanvende overskudsjorden. Udover at håndtere jord ønsker projektudvikler også at nedknuse rene betonblokke nogle begrænsede dage om året.

  Projektudvikler har i denne forbindelse anmodet om, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport som indeholder en vurdering af projektets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

  Forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten skal Ikast-Brande Kommune foretage en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold og omfang i et afgrænsningsnotat. Notatet indeholder en afgrænsning af de væsentlige forhold, som skal beskrives, analyseres og vurderes i miljøkonsekvensrapporten. Afgrænsningsnotatet indeholder desuden en afgrænsning af indholdet i miljøvurderingen af kommuneplantillæg og lokalplan. 

  I forbindes med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, sendes et udkast til afgrænsningsnotat i offentlig høring efter § 35, stk. 3, pkt. 2 i miljøvurderingsloven, inden kommunen kommer med en myndighedsudtalelse til projektudvikler om afgrænsningen og inden udarbejdelse af selve miljøkonsekvensrapporten efter § 23 i miljøvurderingsloven. 

  Høringen går alene på hvilke miljøkonsekvenser, der er relevante at få undersøgt i forbindelse miljøkonsekvensvurderingen af projektforslaget for jordhotellet. 

  Du kan indsende bemærkninger fra den 16. november til og med den 30. november 2023.

  Se herunder, hvordan du indsender høringssvar.

   

  Bemærk, at Ikast-Brande Kommune samtidigt med denne høring også indkalder ideer og forslag til kommuneplanlægningen for jordhotellet ved Hesselbjergvej i perioden fra den 16. november til og med den 30. november 2023. Du kan se denne høring her.

  Ikast-Brande Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med bemærkninger og forslag til, hvad der bør indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker til undersøgelser af særlige miljøpåvirkninger eller hvis der er forhold i området, som bør belyses på en særlig måde.

  Alle indsendte høringssvar bliver gennemgået, og vil eventuelt indgå i det videre arbejde med at udarbejde miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

  Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune
  Plan og Udvikling
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast

  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar senest den 30. november 2023.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Bemærk, at vi lige nu er et sted i processen, hvor der er tale om en høring med det formål at få bemærkninger og forslag til afgrænsningen af omfang og indhold i miljøkonsekvensvurderingen. Det betyder, at du ikke på nuværende tidspunkt skal komme med indvendinger eller indsigelser mod projektet. Eventuelle indsigelser skal du først sende ind, når der senere bliver en offentlig høring af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapporter.