Gå til hovedindhold
Landzonetilladelse

Brandevej 24, 8766 Nørre Snede - Landzonetilladelse til et jordbaseret solcelleanlæg

Projektet omfatter et husstands-solcelleanlæg monteret på jorden.

11. jul. 2024
Ikon Solcelleanlæg - illustration
  • Læs op

Indhold

    Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter et husstands-solcelleanlæg monteret på jorden. Anlægget er på 10 KW med batteri. Solcelleanlægget måler ca. 2 meter X 20 meter, og placeres ca. 8 meter sydvest for nyopført beboelse, og ca. 10 meter syd for  eksisterende udhus.

    Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
    senest torsdag den 8. august 2024.

    Link til afgørelsen med klagevejledning.