Gå til hovedindhold

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplan nr. 420 i Brande

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplan nr. 420 i Brande

24. mar. 2022
  • Læs op

Indhold

    Ved Nordlundvej i Brande

    Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen ved Nordlundvej i Brande. Afgørelsen kan læses i det vedhæftede dokument.

    Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

    Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.