Gå til hovedindhold

Fundervej 62 - Landzonetilladelse til opførelse af en kold hal

Projektet omfatter opførelse af en kold hal

02. maj 2024
Ikon virksomhed - ikonet viser en bygning med et træ foran - rød stregtegning
  • Læs op

Indhold

    Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af en kold hal på ca. 12,5 meter X 8 meter, i alt ca. 100 m2, og med en høje på ca. 4,5 meter i kip.  Hallen skal anvendes til diverse opbevaring. Ansøger ejer også naboejendommen, Fundervej 60, 7442  Engesvang, hvorpå der er beboelse. Fundervej 62, 7442 Engesvang, anvendes som have til førnævnte  ejendom. Hallen placeres ca. 7 meter øst for beboelsen på Fundervej 60, 7442 Engesvang.

    Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter  offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
    senest torsdag den 30. maj 2024.

    Link til afgørelsen med klagevejledning.