§17,4-udvalg

Du kan her se en oversigt over de §17,4-udvalg, som byrådet i denne valgperiode har nedsat samt referater fra udvalgenes møder.

Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som byrådet kan nedsætte (jf. Styrelsesloven) til at varetage særlige opgaver eller rådgive og forberede emner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Der er mulighed for at inddrage borgere eller andre i udvalget - permanent eller ad hoc.