Gå til hovedindhold

17,4-udvalg i byrådsperioden 2022-2025

Du kan her se en oversigt over de §17,4-udvalg, som byrådet i denne valgperiode har nedsat samt referater fra udvalgenes møder.

03. jan. 2022
Her vises et billede af en åben kalenderbog
  • Læs op

Indhold

    Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som byrådet kan nedsætte (jf. Styrelsesloven) til at varetage særlige opgaver eller rådgive og forberede emner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Der er mulighed for at inddrage borgere eller andre i udvalget - permanent eller ad hoc.

    Klik på + nedenfor for at læse mere og se referater fra de enkelte udvalg.

    Byrådet godkendte på møde den 11. oktober 2021 Kommissorium for § 17,4 udvalg for bymidteudvikling i Ikast med opstart ultimo 2021.

    Byrådet besluttede den 11. oktober 2021 at afvente proces med Realdania, før der nedsættes et 17,4-udvalg for bymidteudviklingen i Brande.