Gå til hovedindhold

§17,4-udvalg i byrådsperioden 2018-2021

Du kan her se en oversigt over de §17,4-udvalg, som byrådet i valgperioden 2018-2021 har nedsat samt referater fra udvalgenes møder.

Her vises et billede af en åben kalenderbog
 • Læs op

Indhold

  Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som byrådet kan nedsætte (jf. Styrelsesloven) til at varetage særlige opgaver eller rådgive og forberede emner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Der er mulighed for at inddrage borgere eller andre i udvalget - permanent eller ad hoc. 

  Klik på + nedenfor for at se referater fra de enkelte udvalg. 

  Pr. 1. januar 2022 nedlægges udvalget ifm. at en ny byrådsperiode er trådt i kraft. Behandling af et endeligt regnskab som følge af konkursen hos LokalPleje Danmark (31. august 2021) drøftes i stedet i Økonomi- og Planudvalget.  

  Vækstudvalget varetager fire temaer: Bosætning, Turisme, Detailhandel og erhvervsudvikling/iværksætteri med skiftende besætning i udvalget. 

  Referater fra bosætningsmøder i 17,4-udvalget:

  Denne del af 17,4-udvalget blev nedlagt efter vedtagelse af bosætningsstrategi.

  Læs mere under Bosætningsstrategi 2019-2022.

  §17,4-udvalget for vindmølleplanlægningen har arbejdet strategisk med at sætte de politiske rammer for, at vindmølleprojekter kan realiseres i kommunen. 

   

  Udvalget er nedlagt igen.

  §17,4-udvalget for planlægningen for store solcelleanlæg i det åbne land er nedsat for at afklare, om man politisk ønsker at planlægge for disse anlæg og i givet fald, hvilke retningslinjer, der så skal gælde for placeringen.

  Det sidste og konkluderende møde i udvalget blev holdt den 27. maj 2021, hvorefter udvalget jævnfør kommissoriet blev nedlagt.

  Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, kan du kontakte Lilian Ebbesen i Plan og Udvikling på: liebb@ikast-brande.dk