Gå til hovedindhold

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for udvidelsen af sommerhusområdet i Guldforhoved

Byrådet offentliggør et debatoplæg om planlægningen for en udvidelse af sommerhusområdet i Guldforhoved

21. jun. 2023
 • Læs op

Indhold

  Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for udvidelse af sommerhusområdet i Guldforhoved

  Den 13. juni 2023 besluttede Økonomi- og Planudvalget at indkalde ideer og forslag til planlægningen for en udvidelse af sommerhusområdet i Guldforhoved, 3 km sydøst for Bording. Udvalget besluttede samtidig at sende et debatoplæg om planlægningen i offentlig høring i 3 uger.

  Den nye planlægning skal gøre det muligt at udvide sommerhusområdet både mod øst og vest. De arealer, der ønskes inddraget i sommerhusområdet er landbrugsarealer, der ligger i direkte tilknytning til sommerhusområdet.

  Arealerne er ikke udlagt til sommerhusområde i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. Den ønskede udvidelse forudsætter derfor, at der skal laves et tillæg til den gældende Kommuneplan, Tillægget skal udlægge arealerne til sommerhusområde og sætte de overordnede rammer for udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan.

  Da der er tale om en væsentlig ændring i kommuneplanens eksisterende arealudlæg og rammebestemmelser, forudsætter planlægningen en foroffentlighedsfase, hvor naboer, m.fl. tidligt i planprocessen kan få mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning. Der er derfor udarbejdet et debatoplæg om planlægningen.

  Ikast-Brande Kommune vurderer, at udvidelsen af sommerhusområdet og den ændrede arealanvendelse af landbrugsarealerne vil være så væsentlig en ændring, at der vil være miljøvurderingspligt af planerne. Der skal derfor også udarbejdes en miljørapport, som vurderer på planernes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Forud for udarbejdelsen af miljørapporten vil Ikast-Brande Kommune foretage en afgrænsning af miljørapportens indhold.

  Før Ikast-Brande Kommune går i gang med den videre planlægning af udvidelsen af sommerhusområdet og afgrænsningen af miljørapporten, vil vi gerne høre dine ideer og forslag til, hvad vi skal have fokus på eller undersøge i planlægningen og miljøvurderingen.

  Du kan læse mere om udvidelsen af sommerhusområdet og planprocessen i debatoplægget, som du finder under "Dokumenter" nederst på siden.

  Du kan indsende ideer og forslag til planlægningen fra den 21. juni til og med den 12. juli 2023.

  Se herunder, hvordan du indsender høringssvar.

  Ikast-Brande Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde og til emner, der bør undersøges i miljøvurderingen. F.eks. ideer til, hvordan området kan udvikles på den bedste måde, eller om der er nogle særlige hensyn, der bør indgå i planlægningen og miljøvurderingen af området?

  Alle indkomne høringssvar vil indgå i byrådets behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for planområdet.

  Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. e-mail til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune
  Plan og Udvikling
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger m.m. senest den 12. juli 2023.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Bemærk, at der er tale om en debatfase og indkaldelse af ideer og forslag. Det betyder, at du på nuværende tidspunkt ikke kan komme med indvendinger eller indsigelser mod projektet. Eventuelle indsigelser skal du først sende ind, når der senere bliver en offentlig høring af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan.