Gå til hovedindhold

Kvalitetsudvikling og tilsyn

Pædagogiske læreplaner, kvalitetsrapporter, sprogarbejde og tilsyn

Pige laver briller med hænderne
 • Læs op

Indhold

  Her kan du læse mere om vores kvalitetsudvikling og tilsyn på Dagtilbudsområdet.

  Klik på + og læs mere

  Vi har lavet en folder, der kort præsenterer dagtilbudsområdet i Ikast-Brande Kommune. Her kan du blandt andet læse om tal, struktur, rammer, værdigrundlag samt trivsel og udvikling.

  Du kan læse folderen her (pdf)

  Et af de centrale formål for dagpleje og daginstitutioner er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Som et værktøj hertil, skal dagpleje og daginstitutioner udarbejde en pædagogisk læreplan.

  Læreplanen evalueres og justeres hvert andet år, jf. dagtilbudsområdets årshjul (pdf)

  Skabelon til læreplanen: Se læreplansskabelonen her (pdf)

  Sprogstrategi

  Sprogstrategien henvender sig til alle professionelle i Ikast-Brande Kommune, som arbejder med sproglig udvikling og trivsel for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Den er rammen om en fælles forståelse af de indsatser og mål, som vi har på dette område. Du kan læse den her: Sprogstrategi (pdf)

  Sprogvurdering og tosprogede børn

  Alle børn i 3-års alderen bliver sprogvurderet. De børn, der har brug for en fokuseret eller særlig indsats, sprogvurderes igen i 5-års alderen. Hvis barnet får en talepædagog tilknyttet, vil denne også få adgang til barnets sprogvurdering.

  Tosprogede børn kan have brug for støtte i deres sprogudvikling. Her kan du læse mere om indsatsen til børn med flere sprog i Ikast-Brande Kommune. (pdf)

  Daginstitutionsafdelingen fører, på vegne af Ikast-Brande Kommunes Byråd, tilsyn med alle kommunens daginstitutioner, både private og kommunale.

  Det dialogbaserede tilsyn er en lovmæssig sikring af den pædagogiske praksis, og skal ses som led i den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens daginstitutioner.

  Der bliver ført dialogbaseret tilsyn hvert andet år. Det dialogbaserede tilsyn indeholder dels et besøg/observation i den enkelte daginstitution, dels et tilsynsmøde. Herudover udfylder det lokale MED-udvalg et spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed m.m.

  Formålet med tilsynet er:

  • En kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis

  • Et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis

  • En dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på

  • At sikre de bedste muligheder for børnenes trivsel, udvikling og læring indenfor de eksisterende rammer og politiske mål

  Ovenstående har til hensigt at sikre opfyldelsen af daginstitutionernes pædagogiske, hygiejniske, sikkerhedsmæssige, økonomiske forhold samt fysiske rammer.

  Her er en beskrivelse af tilsynskonceptet, samt det spørgeskema omkring sikkerhed og sundhed som institutionslederen skal udfylde:

  Tilsynsramme (pdf)

   

  Her er rammen for tilsyn med private dagtilbud i kommunen:

  Tilsynsramme private dagtilbud (pdf)