Gå til hovedindhold

Kvalitetsudvikling og tilsyn

Pædagogiske læreplaner, kvalitetsrapporter, sprogarbejde og tilsyn

Pige laver briller med hænderne
 • Læs op

Indhold

  Her kan du læse mere om vores kvalitetsudvikling og tilsyn på Dagtilbudsområdet.

  Klik på + og læs mere

  Et af de centrale formål for dagpleje og daginstitutioner er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. Som et værktøj hertil, skal dagpleje og daginstitutioner udarbejde en pædagogisk læreplan.

   

  Skabelon til læreplanen: Se læreplansskabelonen her (pdf)

  Vi laver en kvalitetsrapport i de lige årstal. Rapporten tager afsæt i det overordnede kommunale niveau, og bygger blandt andet på institutionernes afrapportering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner, og på resultater omkring børnenes trivsel, sundhed og sproglige udvikling.
  Kvalitetsrapporten fungerer som et dialog- og udviklingsredskab mellem daginstitutioner, daginstitutionsafdelingen, Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet.

  Du kan se kvalitetsrapporten her: Kvalitetsrapport 2019-2020 (pdf)

  Sprogstrategi

  Sprogstrategien henvender sig til alle professionelle i Ikast-Brande Kommune, som arbejder med sproglig udvikling og trivsel for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Den er rammen om en fælles forståelse af de indsatser og mål, som vi har på dette område. Du kan læse den her: Sprogstrategi (pdf)

  Sprogvurdering

  Børne- og Undervisningsudvalget har den 12-06-2013 besluttet, at alle børn i 3-års alderen skal sprogvurderes. Sprogvurderingen bliver brugt af dit barns pædagog til at understøtte dit barns sproglige udvikling.

  Alle børn, der i 3 års alderen har brug for en fokuseret eller særlig indsats, sprogvurderes igen i 5 års alderen. Hvis barnet får en talepædagog tilknyttet, vil denne også få adgang til barnets sprogvurdering.

  Sprogindsats til børn med flere sprog

  I Ikast-Brande kommune benytter vi os af Ministeriet for Børn og Undervisnings definition af tosprogede børn:

  "Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eksempelvis i dagtilbud eller gennem skolens undervisning, lærer dansk."

  Her kan du læse mere om indsatsen til børn med flere sprog i Ikast-Brande Kommune. (pdf)

  Daginstitutionsafdelingen fører, på vegne af Ikast-Brande Kommunes Byråd, tilsyn med alle kommunens daginstitutioner, både private og kommunale.

  Det dialogbaserede tilsyn er en lovmæssig sikring af den pædagogiske praksis, og skal ses som led i den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens daginstitutioner.

  Der bliver ført dialogbaseret tilsyn hvert andet år. Det dialogbaserede tilsyn indeholder dels et besøg/observation i den enkelte daginstitution, dels et tilsynsmøde. Herudover udfylder det lokale MED-udvalg et spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed m.m.

  Formålet med tilsynet er:

  • En kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis

  • Et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis

  • En dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på

  • At sikre de bedste muligheder for børnenes trivsel, udvikling og læring indenfor de eksisterende rammer og politiske mål

  Ovenstående har til hensigt at sikre opfyldelsen af daginstitutionernes pædagogiske, hygiejniske, sikkerhedsmæssige, økonomiske forhold samt fysiske rammer.

  Her er en beskrivelse af tilsynskonceptet, samt det spørgeskema omkring sikkerhed og sundhed som institutionslederen skal udfylde:

  Tilsynsramme (pdf)