Gå til hovedindhold

Skal du bygge eller lave om

Det er vigtigt , at du sætter dig ind i reglerne, før du går i gang med dit byggeri.

Billedet viser et hus under ombygning - rå vægge , stiger, maling
 • Læs op

Indhold

  Gebyr
  Byggesager i Ikast-Brande Kommune er gebyrfrie. Dette gælder alle afgørelser efter byggeloven, herunder byggetilladelser, nedrivningstilladelser mv.

  Bygningsreglementet skal overholdes
  Noget byggeri kræver byggetilladelse, andet skal anmeldes, og noget byggeri kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse. 

  Alt byggeri skal overholde bygningsreglementet, uanset om det kræver en byggetilladelse. Som ejer har du desuden pligt til at sikre, at Bygnings- og Boligregistret (BBR) har de korrekte oplysninger om din ejendom, når byggeriet er færdigt. Dette gælder også selv om du ikke skal søge om tilladelse til dit byggeprojekt.
  Læs mere om BBR 

  Næsten alt byggeri kræver en byggetilladelse
  Du skal bruge Byg og Miljø til at søge om tilladelse når der skal bygges nyt, bygges til, bygges om, eller når du skal søge om visse miljøtilladelser.

  Når du logger ind i Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. 

  Når du river ned eller bygger om, skal du bruge kommunens affaldsordning for byggeaffald.

  Tryk på link og se hvordan du gør - informationer om byggeaffald

  Vi tilbyder et indledende møde inden der søges byggetilladelse. Det indledende møde afholdes senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse.

  Vi screener din byggesag. Ved screeningen afgøres det om der kan gives en byggetilladelse med det samme. Hvis ikke, sender vi et kvitteringsbrev med sagens videre forløb.

  Vores målsætning er, at vi behandler en byggetilladelse indenfor 20 arbejdsdage efter, at vi har modtaget alle oplysninger til sagens behandling.

  I sager der kræver høring, dispensation eller andre tilladelser kan der forventes en byggetilladelse på 10 arbejdsdage efter der foreligger en gældende tilladelse/dispensation.

  Vi guider dig videre, hvis din sag kræver inddragelse af andre administrative områder fx en miljøgodkendelse, ændret vejadgang etc.

  Tryk link, hvis du har brug for flere informationer om spildevand og nedsivning af regnvand 

  Kommuneplanen
  Kommuneplanen indeholder bestemmelser og retningslinjer for de forskellige arealer i by og land i kommunen. I planen kan du derfor se, hvordan du kan benytte din ejendom, og hvordan din nabo kan benytte sin.

  Kommuneplanen fastsætter de overordnede rammer for lokalplanlægningen. Hvis et område eller en ejendom er omfattet af en lokalplan, er det lokalplanens bestemmelser der gælder. Hvis et område eller en ejendom ikke er omfattet af en lokalplan, er det bestemmelserne i de enkelte kommuneplanrammer der gælder.

  Link til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033

  Lokalplan
  En stor del af kommunens byområder kan være omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, der regulerer bebyggelsen. Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende for borgere.

  For nogle områder er der ikke lokalplaner, men gamle byplanvedtægter. Disse vedtægter sidestilles med en lokalplan.

  I lokalplaner og byplanvedtægter er der opstillet en række krav, retningslinjer og begrænsninger, som kan have betydning for din ejendom. Planerne omfatter blandt andet regulering af anvendelse, bebyggelsesprocenter, byggematerialer, byggelinjer, tilslutninger og så videre. 

  Bygherrevejledning - Vejledning for bygherrer og deres rådgivere om lokalplanprocessen i Ikast-Brande Kommune
  Du kan i Ikast-Brande Kommunes bygherrevejledning få et overblik over lokalplanprocessen i Ikast-Brande Kommune. Vejledningen kan danne grundlag for det gode samarbejde mellem kommunen, bygherrer og deres rådgivere. Samtidig skal vejledningen bidrage til gensidig forventningsafstemning om fordelingen af roller og ansvar gennem processen.

  Link til flere informationer om lokalplaner og bygherrevejledning

  Du kan reducere din varmeregning mærkbart ved at skifte et udslidt olie- eller naturgasfyr ud med en varmepumpe. Og du behøver ikke skrue ned for hverken boligens temperatur eller det varme vand.

  Hvad er en varmepumpe?
  En varmepumpe udnytter naturens eget opvarmningsprincip og giver populært sagt bare solen en hjælpende hånd ved at overføre gratis energi til dit hus. Pumpen fungerer som et "omvendt" køleskab og kan tilsluttes anlæg, der henter energi fra jord, grundfjeld, luft og vand.

  Søg om jordvarme - link til ansøgningsskema Du søger via hjemmesiden Byg & Miljø

  Tryk på billedet for større foto - 
  Sådan virker et jordvarmeanlæg
  Et jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og nogle slanger fyldt med frostvæske (sprit eller glykol). Slangerne nedgraves i en meters dybde i din have med ca. en meters mellemrum. Et areal på ca. 300 kvm. er som regel nok til at sikre opvarmning og varmt vand til et almindeligt parcelhus.

  Varmepumpen cirkulerer væsken i slangerne og henter den varme, som solen har afgivet til jorden. Pumpen placeres typisk i bryggerset og fylder mindre end en halv kvadratmeter. Den er stort set lydløst og kræver ingen vedligeholdelse. Anlægget benytter de radiatorer eller gulvvarmeinstallationer, du allerede har.
  Jordslangerne har en lang holdbarhed, mens du kan forvente en levetid på 15-20 år for varmepumpen.

  Skitsen viser, hvordan jordvarme fungerer

   

  Ønsker du, som borger i Ikast-Brande kommune, at søge midler fra bredbåndspuljen, skal du søge via Energistyrelsens hjemmeside.  

  Bemærk fristen for at gøre indsigelse er flyttet til den 4. september 2023. 

  Tryk på link - Bredbåndspuljen.
  På siden kan du hente information om ansøgningsprocessen. Du kan se hvilke adresser, der er tilskudsberettiget. Det fremgår af ”Bredbåndskortet over tilskudsberettigede adresser”.

  Det er også på samme side, du kan tilmelde dig Energistyrelsens Nyhedsbrev om bredbåndspuljen.