Gå til hovedindhold

Skal du bygge eller lave om

Det er vigtigt , at du sætter dig ind i reglerne, før du går i gang med dit byggeri.

Væg mur
 • Læs op

Indhold

  Gebyr
  Byggesager i Ikast-Brande Kommune er gebyrfrie. Dette gælder alle afgørelser efter byggeloven, herunder byggetilladelser, nedrivningstilladelser mv.


  Bygningsreglementet skal overholdes
  Noget byggeri kræver byggetilladelse, andet skal anmeldes, og noget byggeri kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse. 

  Alt byggeri skal overholde bygningsreglementet, uanset om det kræver en byggetilladelse. Som ejer har du desuden pligt til at sikre, at Bygnings- og Boligregistret (BBR) har de korrekte oplysninger om din ejendom, når byggeriet er færdigt. Dette gælder også selv om du ikke skal søge om tilladelse til dit byggeprojekt.
  Læs mere om BBR

  Sådan søger du byggetilladelse

  Næsten alt byggeri kræver en byggetilladelse
  Du skal bruge Byg og Miljø til at søge om tilladelse når der skal bygges nyt, bygges til, bygges om, eller når du skal søge om visse miljøtilladelser.

  Når du logger ind i Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. 

  Servicemål for byggesagsbehandling

  Vi tilbyder et indledende møde inden der søges byggetilladelse. Det indledende møde afholdes senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse.

  Vi screener din byggesag. Ved screeningen afgøres det om der kan gives en byggetilladelse med det samme. Hvis ikke, sender vi et kvitteringsbrev med sagens videre forløb.

  Vores målsætning er, at vi behandler en byggetilladelse indenfor 20 arbejdsdage efter, at vi har modtaget alle oplysninger til sagens behandling.

  I sager der kræver høring, dispensation eller andre tilladelser kan der forventes en byggetilladelse på 10 arbejdsdage efter der foreligger en gældende tilladelse/dispensation.

  Vi guider dig videre, hvis din sag kræver inddragelse af andre administrative områder fx en miljøgodkendelse, ændret vejadgang etc.

  Spildevand og regnvand

  Tryk link, hvis du har brug for flere informationer om spildevand og nedsivning af regnvand 

  Kommuneplan og lokalplan

  Kommuneplanen
  Kommuneplanen indeholder bestemmelser og retningslinjer for de forskellige arealer i by og land i kommunen. I planen kan du derfor se, hvordan du kan benytte din ejendom, og hvordan din nabo kan benytte sin.

  Kommuneplanen fastsætter de overordnede rammer for lokalplanlægningen. Hvis et område eller en ejendom er omfattet af en lokalplan, er det lokalplanes bestemmelser der gælder. Hvis et område eller en ejendom ikke er omfattet af en lokalplan, er det bestemmelserne i de enkelte kommuneplanrammer der gælder.

  Link til flere informationer om  kommuneplanen

  Lokalplan
  En stor del af kommunens byområder kan være omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, der regulerer bebyggelsen. Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende for borgere.

  For nogle områder er der ikke lokalplaner, men gamle byplanvedtægter. Disse vedtægter sidestilles med en lokalplan.

  I lokalplaner og byplanvedtægter er der opstillet en række krav, retningslinjer og begrænsninger, som kan have betydning for din ejendom.
  Planerne omfatter blandt andet regulering af anvendelse, bebyggelsesprocenter, byggematerialer, byggelinjer, tilslutninger og så videre. 
  Link til flere information om lokalplaner

  Er jordvarme noget for dig?

  Du kan reducere din varmeregning mærkbart ved at skifte et udslidt olie- eller naturgasfyr ud med en varmepumpe. Og du behøver ikke skrue ned for hverken boligens temperatur eller det varme vand.

  Hvad er en varmepumpe?
  En varmepumpe udnytter naturens eget opvarmningsprincip og giver populært sagt bare solen en hjælpende hånd ved at overføre gratis energi til dit hus. Pumpen fungerer som et "omvendt" køleskab og kan tilsluttes anlæg, der henter energi fra jord, grundfjeld, luft og vand.

  Søg om jordvarme - link til ansøgningsskema Du søger via hjemmesiden Byg & Miljø

  Tryk på billedet for større foto - 
  Sådan virker et jordvarmeanlæg
  Et jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og nogle slanger fyldt med frostvæske (sprit eller glykol). Slangerne nedgraves i en meters dybde i din have med ca. en meters mellemrum. Et areal på ca. 300 kvm. er som regel nok til at sikre opvarmning og varmt vand til et almindeligt parcelhus.

  Varmepumpen cirkulerer væsken i slangerne og henter den varme, som solen har afgivet til jorden. Pumpen placeres typisk i bryggerset og fylder mindre end en halv kvadratmeter. Den er stort set lydløst og kræver ingen vedligeholdelse. Anlægget benytter de radiatorer eller gulvvarmeinstallationer, du allerede har.
  Jordslangerne har en lang holdbarhed, mens du kan forvente en levetid på 15-20 år for varmepumpen.

  Skitsen viser, hvordan jordvarme fungerer

  Bredbåndspuljen

  Søg om midler til at etablere en bedre bredbåndsforbindelse

  Informationsmøde om bredbåndspuljen
  Med lempelsen af forsamlingsforbuddet som følge af COVID-19 har Energistyrelsen igen mulighed for at holde informationsmøder om bredbåndspuljen. De første møder afholdes allerede i næste uge (uge 24).

  NYHED - informationsmøde om bredbåndspuljen 

  Det er nu, du skal i gang med at forberede et lokalt bredbåndsprojekt, hvis du skal søge om tilskud fra
  bredbåndspuljen i 2020. Der er 100 mio. kr. i puljen.

  Ansøgningsrunden åbnede den 29. maj, og der er ansøgningsfrist den 26. oktober 2020.
  Du finder information om bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.

  Der kan søges om tilskud til lokale bredbåndsprojekter i områder, hvor bredbåndsdækningen er meget
  dårlig. For at være tilskudsberettiget, må en adresse højst have mulighed for at få bredbånd med en
  hastighed på 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. Der må ikke være udsigt til, at der vil komme
  bedre bredbånd på kommercielle vilkår inden tre år.

  Informationsmøder
  Med lempelsen af forsamlingsforbuddet har Energistyrelsen igen i år mulighed for at holde
  informationsmøder om bredbåndspuljen. Der holdes møder følgende steder:
  Østjylland
  Dato: Tirsdag den 16. juni, kl. 16-18
  Sted: Gudenåcentret, Kirkevej 10, 7160 Tørring
  Tilmeldingsfrist: Mandag den 15. juni 2020

  Vestsjælland
  Dato: Onsdag den 17. juni, kl. 16-18
  Sted: Slagelse Kommune, Auditoriet, Torvegade 15, 4200 Slagelse
  Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 16. juni 2020

  Midt- og Vestjylland
  Dato: Torsdag den 18. juni, kl. 16-18
  Sted: Vestjyllands Kunstpavillon, Henning Larsens Vej 3, 6920 Videbæk
  Tilmeldingsfrist: Onsdag den 17. juni 2020

  Syd- og Midtsjælland
  Dato: Mandag den 22. juni kl. 16-18
  Sted: Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev
  Tilmeldingsfrist: Fredag den 19. juni 2020

  Himmerland
  Dato: Onsdag den 24 juni, kl. 16-18
  Sted: Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord, Skibsgade 35, 9500 Hobro
  Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 23. juni 2020

  Fyn
  Dato: Torsdag den 25. juni kl. 16.30-18.30
  Sted: Forskerparken, Auditoriet, Forskerparken 10, 5230 Odense M
  Tilmeldingsfrist: Onsdag den 24. juni 2020

  Tilmelding 
  Der er et begrænset antal pladser til de enkelte møder. Derfor er det vigtigt, at man tilmelder sig. Send en
  mail til tele@ens.dk med oplysning om, hvem du er, og hvilket møde du gerne vil deltage i.
  Møderne vil blive afviklet i overensstemmelse med retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

  Vigtige datoer
  29. maj
  Ansøgningsrunden for 2020 blev igangsat
  Energistyrelsens kort med oplysning om alle tilskudsberettigede adresser blev
  offentliggjort på bredbaandspulje.ens.dk.

  25. august Sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod oplysninger på kortet
  over tilskudsberettigede adresser

  21. september
  Sidste frist for at annoncere projekter med henblik på at kunne indgå aftale med en
  udbyder

  26. oktober
  Ansøgningsfrist

  Nyhedsbrev
  Alle interesserede har mulighed for at modtage Energistyrelsens elektroniske nyhedsbrev om puljen.
  Nyhedsbrevet udsendes efter behov, når der er relevant nyt. Link til tilmelding til nyhedsbrevet 

  Baggrund
  Bredbåndspuljen har til formål at støtte udrulningen af bredbånd i lokalområder med dårlig dækning. For at
  være tilskudsberettiget må en adresse højst have adgang til bredbånd med en hastighed på 10 Mbit/s
  download og/eller 2 Mbit/s upload. Der kan gives tilskud til hurtigt bredbånd på adresser, som er registrerede
  som boliger, virksomheder eller sommerhuse. Adresser, som er beliggende i byzone, er ikke tilskudsberettigede.

  For at opnå mulighed for tilskud fra puljen skal man slå sig sammen lokalt for at forberede et
  bredbåndsprojekt. Projektet skal indgå partnerskab med en bredbåndsudbyder og kan derefter søge om
  tilskud. Der er 100 mio. kr. i puljen i 2020.

  Har din virksomhed eller husstand en dårlig bredbåndsdækning? Måske er din adresse berettiget til at ansøge om tilskud til opsætning af lynhurtigt bredbånd.

  Bredbåndspuljen er statslige midler, der kan ansøges som tilskud til bredbåndsprojekter i områder i Danmark, hvor den digitale infrastruktur kan forbedres.

  I Business Region MidtVest har de 7 kommuner de seneste år haft et stort fokus på at blive bedre forbundet digitalt og har derigennem også haft succes med at ansøge bredbåndspuljen.

  Læs mere om puljen og hvordan man ansøger på Energistyrelsens hjemmeside.

  .
  Læs mere om bredbåndspuljen og ansøgningsprocessen på Energistyrelsens hjemmeside,
  ens.dk/bredbaandspulje.

  Kontakt
  Fuldmægtig Christine Pallesen, 33 92 68 95, cpa@ens.dk
  Telegrafinspektør Jane Ørum, 33 92 76 00, jpo@ens.dk
  Chefkonsulent Henrik Kjær, 33 92 79 13, hkj@ens.dk


  I Business Region MidtVest har de 7 kommuner de seneste år haft et stort fokus på at blive bedre forbundet digitalt og har derigennem også haft succes med at ansøge bredbåndspuljen.

  Kontakt 

  Forretningsudvikler i Business Region MidtVest
  Susanne Nors, for mere information om arbejdet med bredbåndspuljen i Midt- og Vestjylland susanne.nors@br-mv.dk

  Kontaktpersoner - Energistyrelsen
  Jane Patzy Ørum -   AC-medarbejder   
  Tlf: +45 3392 7600
  E-mail: jpo@ens.dk

  Freja Hansen - Fuldmægtig
  tlf: +45 3392 7299
  E-mail: mfh@ens.dk