Gå til hovedindhold

Lokalplaner

Her kan du læse mere om lokalplaner og finde links til høringer og allerede vedtaget lokalplaner.

 • Læs op

Indhold

  Lokalplaner fastlægger rammerne for konkrete bygge- og anlægsprojekter i kommunen. Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

  Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Høringsperiodens længde afhænger bl.a. af sagens kompleksitet. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Du kan se alle offentliggørelser fra Ikast-Brande Kommune her.

  Når byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den lægges ud på Plandata.dk under Erhvervsstyrelsen og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

  En lokalplan forhindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen giver altså IKKE grundejerne handlepligt.

  Lokalplanen er opdelt i to dele - en redegørelsesdel og en del, der rummer lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen indeholder lokalplanens baggrund, forudsætning og mål, mens bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen.