Gå til hovedindhold

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for et nyt erhvervsområde ved Isenvadvej, Ikast

Byrådet indkalder ideer og forslag til planlægning for et nyt erhvervsområde ved Isenvadvej, Ikast

24. maj 2023
 • Læs op

Indhold

  Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for et nyt erhvervsområde ved Isenvadvej, Ikast

  Den 16. maj 2023 besluttede Økonomi- og Planudvalget at indkalde ideer og forslag til planlægningen for et nyt erhvervsområde ved Isenvadvej, syd for Ikast. Udvalget besluttede samtidig at sende et debatoplæg i offentlig høring i 2 uger.

  Ikast-Brande Kommunes byråd overvejer at lave ny kommune- og lokalplanlægning for at gøre det muligt at udlægge et erhvervsområde på ca. 35,8 ha ved Isenvadvej, syd for Ikast. I erhvervsområdet vil man kunne etablere virksomheder med aktiviteter i op til miljøklasse 6. Den motorvejsnære placering giver mulighed for placering af erhverv, der har behov for en placering nær det overordnede vejnet. En del af området påtænkes derfor udlagt til produktions-, transport- og logistikvirksomheder.

  De ønskede ændringer i området forudsætter, at der skal laves et tillæg til den gældende Kommuneplan 2021-2033, som skal sætte de overordnede rammer for udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan.

  Da der er tale om en væsentlig ændring i arealanvendelsen, når så stort et areal bliver inddraget til erhvervsområde i byzone, skal der laves en miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan. Miljøvurderingen bliver sammenfattet i en miljørapport, der gør rede for planforslagenes eventuelle, væsentlige miljøpåvirkninger.

  Før Ikast-Brande Kommune går i gang med den videre planlægning af området, vil vi gerne høre dine ideer og forslag til, hvad vi skal have fokus på eller undersøge i planlægningen. Du kan læse mere om erhvervsområdet og planprocessen i debatoplægget, som du finder under "Dokumenter" nederst på siden.

  Du kan indsende ideer og forslag til planlægningen fra den 24. maj til og med den 7. juni 2023.

  Se herunder, hvordan du indsender høringssvar.

  Ikast-Brande Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. F.eks. ideer til, hvordan området kan udvikles på den bedste måde, eller om der er nogle særlige hensyn, der bør indgå i planlægningen for området?

  Alle indkomne høringssvar vil indgå i byrådets behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for planområdet.

  Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. e-mail til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune
  Plan og Udvikling
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger m.m. senest den 7. juni 2023.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Bemærk, at der er tale om en debatfase og indkaldelse af ideer og forslag. Det betyder, at du på nuværende tidspunkt ikke kan komme med indvendinger eller indsigelser mod projektet. Eventuelle indsigelser skal du først sende ind, når der senere bliver en offentlig høring af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan.