Gå til hovedindhold

Kropsbårne hjælpemidler

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler kan være: ortopædisk fortøj og indlæg, hjælpemidler til diabetikere, syns- og hørehjælpemidler, hjælpemidler til stomi og inkontinens samt kompressionsstrømper og meget mere...

Støtte under træ
 • Læs op

Indhold

  Kropsbårne hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, således at borgeren så vidt muligt bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Kropsbårne hjælpemidler kaldes også personlige hjælpemidler.

  Tilflytter eller første gangs ansøger hos Ikast-Brande Kommune

  Er du tilflytter fra en anden kommune, så husk at nævne navnet på din tidligere bopælskommune i din ansøgning. Når vi kan indhente dokumentation fra din tidligere kommune, kan vi nedsætte sagsbehandlingstiden.

  Betaling for hjælpemidler

  Normalt er det gratis at få kropsbårne hjælpemidler, men der kan være udgifter for det enkelte hjælpemiddel.
  Der gives ikke tilskud til hjælpemidler, du selv har anskaffet, inden bevillingen er givet.

  Frit valg af hjælpemidler

  Der er frit valg på alle kropsbårne hjælpemidler. Du kan derfor frit benytte den leverandør du ønsker. Du kan dog højst få refunderet udgifterne med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør.
  Det vil sige, hvis der kommer en eventuel merudgift til de bevilgede hjælpemidler, skal du selv betale denne.
  Du kan læse mere om frit valg på hjælpemiddelområdet her. 

  Kontaktoplysninger og ansøgningsblanket findes øverst i højre side.

  Ikast-Brande Kommune skriver i afgørelsen, hvordan du skal anskaffe hjælpemidlet.

  Eksempler på kropsbårne hjælpemidler:

  • ortopædisk fodtøj og indlæg
  • parykker
  • hjælpemidler til diabetikere, herunder FreeStyle Libre
  • brystproteser
  • hørehjælpemidler
  • synshjælpemidler
  • kompressionsstrømper
  • stomi
  • inkontinenshjælpemidler

  Betingelser:

  Et hjælpemiddel skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Det skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse eller være nødvendigt for at kunne udøve et erhverv.

  Vil du søge om et syns- eller hørehjælpemiddel, skal du kontakte Center for Kommunikation i Herning, de foretager udredningen for Ikast-Brande Kommune.

  De har følgende adresse:
  Center for Kommunikation,
  Bramsvej 8,
  7400 Herning.

  Du kan ringe på telefon nr.: 9628 4900.

  Se mere på Center for Kommunikations hjemmesiden.

  Behandling af ansøgninger om høreapparater, varetages af Region Midtjylland.

  Der henvises til Region Midtjyllands hjemmeside eller til Patientkontoret på telefon nr.: 7841 0444.

  Høreomsorg er et tilbud til borgere, der ikke selv kan klare den daglige vedligeholdelse og betjening af høreapparatet.

  Du kan læse mere her.

  Hvis du har et syns- eller hørehjælpemiddel som du ikke længere bruger, bedes du aflevere det på en af følgende adresser:

  Aflevering i Brande:
  Brandlundparken, Brandlundvej 1, 7330 Brande.
  Telefontid: mandag til torsdag kl. 8.00-9.00
  Telefon nr.: 9960 3156.

  Aflevering i Ikast:
  Sundhedscenter, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast.
  Telefontid: mandag - torsdag kl. 8-9
  Telefon nr.: 9960 4796.

  Aflevering i Nørre Snede:
  Bavnehøjcentret i sygeplejeklinikken. Bavnehøj 19, 8766 Nørre-Snede.
  Telefontid: mandag - torsdag kl. 8-9
  Telefon nr.: 9960 3156

  Aflevering i Herning:
  Center for Kommunikation, Bramsvej 8, 7400 Herning.
  Telefontid: mandag - onsdag kl. 8-14, torsdag kl. 8-19, fredag kl. 8-13
  Telefon nr.: 9628 4900