Gå til hovedindhold

Struktur-, udviklings- og helhedsplaner

Her på siden finder du de overordnede struktur-, udviklings- og helhedsplaner for byudviklingen, som Ikast-Brande Kommune har udarbejdet.

Brande syd oversigts billede

Indhold

  For at drøfte de overordnede rammer for udviklingen af nye, større byområder, vedtager byrådet nogle gange struktur-, udviklings- og helhedsplaner. Det sker oftest i områder, hvor udviklingen vil forløbe over mange år. Formålet med planerne er at beskrive den overordnede politiske vision for området. Ofte bliver planen det planlægningsmæssige styringsgrundlag, som kan sikre en helhed i udviklingen over mange år.

  En strukturplan kan således være med til at sikre en hensigtsmæssig udbygning af et område. Planerne er ikke lovpligtige, men de er et vigtigt formidlingsværktøj til at fortælle kommunens borgere, hvor byudviklingen bevæger sig hen.

  Strukturplanen for Naturbydelen Brande Syd er blevet til i et tæt samarbejde mellem Byråd, arkitektfirmaet CFBO, Rådgivningsfirmaet EnviDan, eksperter i landskabsplanlægning, ejendomshandel og bosætning, lokale interessenter og fagpersoner fra Ikast-Brande Kommunes administration.

  Store dele af Brande syd har et meget højt grundvandsspejl, og det har nødvendiggjort et grundigt analysearbejde i områdets jordbunds- og grundvandforhold. Analyserne er bearbejdet i rapporten Vandets Vej som er anvendt som grundlag for placering af boligområderne i planen.

  Den eksisterende natur i strukturplanen er en stor ressource for boligområderne. Alle fem boligområder er placeret, så de tager hensyn til grundvand, naturværdier og biodiversitet i det pågældende område, og de bidrager samtidig til tilgængelighed ud i området, for borgerne i Brande by.

  Naturbydelen Brande Syd er en ambitiøs og ikke mindst langsigtet plan. Byrådet kommer til at realisere planen ét skridt ad gangen i løbet af de kommende mange år. Som det første skridt beslutter Byrådet igangsætning af fase et på byrådsmødet den 8. april 2019.

  Rapporten Vandets Vej og Strukturplanen for Naturbydelen Brande Syd, mellem By og Bakke, kan findes via disse link:

  Strukturplan for Naturbydelen Brande Syd

  Vandets vej i Brande Syd

  Nord for Bording Å mellem Bakken og Firhuse vil et ca. 32 ha stort område gennem en årrække blive en ny bydel i Bording. Strukturplanen skal danne grundlaget for den fremtidige planlægning i området og dermed sikre helhed og sammenhæng i hele området. Den nye bydel vil komme til at indeholde ca. 200-250 boliger og grønne friarealer ned til Bording Å med mulighed for forskellige naturoplevelser.

  Strukturplan Bording Nord