Gå til hovedindhold

Chefgruppen

I Ikast-Brande Kommune er der 10 fagområder med hver sin chef.
På denne side kan du finde kontaktoplysninger samt læse fagchefernes personlige ledelsesgrundlag.

20. jun. 2024
 • Læs op

Indhold

  Børne- og familiechef
  Anton Rasmussen
  Tlf.: 99 60 55 01
  Mail: anras@ikast-brande.dk 

  Ansvarsområder: Familiehuset, Sundhedsplejen, Socialfaglige medarbejdere, Familierådgivningen, PPR, Tandplejen og Fællessekretariatet Børn og Unge. 

   

  Dagtilbudschef
  Charlotte Styver
  Tlf.: 99 60 54 41
  Mail: chastyv@ikast-brande.dk

  Dagplejen, kommunens daginstitutioner og USFO'er. 

   

  Skolechef
  Thomas Garsdal
  Tlf.: 20 90 59 04
  Mail: thgar@ikast-brande.dk

  Kommunens skoler med tilhørende SFO, 10. klasseskolen (IUC) og ungdomsskolen.

  Chef for Erhvervs- og Fritidsafdelingen
  Lone Jager Neldeberg
  Tlf.: 99 60 41 52 eller 51 39 85 90
  Mail: lonel@ikast-brande.dk

  Erhvervs- og Fritidsafdelingen er en fagstab under teknik- og stabsdirektøren.

  Erhvervs- og Fritidsafdelingen er med til at sikre vækst og udvikling gennem bl.a. en målrettet erhvervsindsats og servicering af fritidsområdet. Afdelingen rummer desuden stabsfunktioner som sekretariatsbetjening af Byråd, borgmester, nævn, direktion og chefgruppe, kommunikation og pressehåndtering, samarbejdsudvalg samt tværgående HR- og udviklingsopgaver.

  Socialchef
  Ulla Wernberg-Møller
  Tlf.: 29 13 16 17 
  Mail: ullwern@ikast-brande.dk

  Socialafdelingen henvender sig til borgere med en psykisk- og/eller fysisk funktionsnedsættelse. I afdelingen kan du både søge midlertidig eller langvarig støtte i forhold til dine eller din pårørendes daglige udfordringer. Hvis du er i målgruppen for støtte, kan støtten gives fra en af afdelingens centre.

  Afdelingen består af tre dele:

  • Center for Rådgivning og Myndighed Social: Her kan du søge vejledning, hjælp og støtte. Vores myndighedspersonale vil hjælpe dig med at forstå ansøgningsprocessen og de nødvendige krav.
  • Udførerenhederne: Når du har godkendt støtte fra Myndighed, kan den leveres af vores centre i Ikast-Brande Kommune. Vi har seks specialiserede centre inden for rusmiddelproblematikker, psykiatri, autisme og udviklingshandicap.
  • Stabsfunktionen: Afdelingens stabsfunktion støtter den daglige drift med ekspertise inden for økonomi, sekretariatsbetjening, udvalgsbetjening, it-understøttelse, udviklings- og procesfacilitering m.m.

  Sundheds- og ældrechef
  Kirsten Vinther Kofod Løgsted
  Tlf.: 99 60 31 51
  Mail: kirlgst@ikast-brande.dk

  Sundheds- og Ældreafdelingen består af en stab med udviklingsfunktioner samt administrative funktioner. Den centrale stab arbejder tæt sammen med den decentrale del af organisationen, som rummer plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen, træningsområdet, myndighed og hjælpemidler, rehabiliteringscenter, akutteam, madjyden samt sundhedsfremme og forebyggelse. 

   

  Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef
  Charlotte Gye Sørensen
  Tlf.: 99 60 42 01
  Mail: chars@ikast-brande.dk 

  Borgerservice og ydelse, beskæftigelse og integration, sygefravær og jobfastholdelse, job og virksomhedsservice, unge og uddannelse. 

  IT- og digitaliseringschef 
  Jette Skott Kristensen
  Tlf.: 99 60 40 58 eller 21 69 50 01 
  Mail: itafdeling@ikast-brande.dk

   

  Den centrale IT-afdeling er placeret på Ikast-Brande Rådhus og servicerer hele organisationen Ikast-Brande Kommune.

  Afdelingen er delt i to teams, Teknisk team og Supportteamet, som har et meget tæt samarbejde.

  IT-afdelingens hovedopgaver er at sikre:

  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-infrastrukturen og IT-arkitekturen
  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-sikkerhedspolitik, herunder Databeskyttelsesforordningen og informationssikkerhed
  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IP-telefoni, softphone, virtuel mødeaktivitet, mobileenheder
  • administration og drift af systemporteføljen i Ikast-Brande Kommune
  • yde support til hele organisationen via Helpdesk

  Derudover har afdelingen en rådgivende funktion for organisationen og deltager ofte i undersøgelse af og implementeringen af digitaliseringsprojekter.

  Økonomichef
  Sanne Hjorth
  Tlf.: 99 60 41 02 
  Mail: sahjo@ikast-brande.dk

   

  Økonomi- og Personaleafdelingen består af

  • Løn og Personale: Teamet har ansvaret for løn til alle ansatte i organisationen. Lønkonsulenter varetager derudover forhandlinger og overenskomster. 
  • Kantinen: Kantine for administrationsbygningerne
  • Økonomi – Konsulent og Analyse: Teamet har et overordnet ansvar for kommunens økonomi, regnskab og budget. Økonomikonsulenter servicerer de enkelte arbejdssteder og har desuden ansvaret for forsikringer samt risikoanalyse
  • Økonomi – Indkøb og Teknisk Service: Indkøb udarbejder udbud og indgår indkøbsaftaler for hele kommunen samt drifter kommunens e-handelssystem. Teknisk Service yder service for administrationsbygningerne
  • Økonomi – Regnskab: Dagligt bogholderi, udarbejdelse af det kommunale regnskab, kontakt til leverandører, opkrævning af kommunens tilgodehavender m.v.
  • Økonomi – Stab: Databehandleraftaler og revisionserklæringer for Økonomi, intern revision, udarbejdelse og vedligeholdelse af procedurer og principper for økonomisk styring m.v.

  Rengøring er udliciteret til et privat firma.

   

  Teknik- og miljøchef
  Jesper Hahn-Pedersen
  Tlf.: 99 60 33 31 
  Mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  eller jehah@ikast-brande.dk 

   

  Teknik- og Miljøafdelingen er organiseret med tre sektioner:

  • Affald Vej og Park
  • Ejendom og BBR
  • Miljø og Byggeri

  Sektionerne er yderligere opdelt i faglige grupper med hver deres hovedopgaver.

  Teknik- og Miljøafdelingen indeholder derudover en tværgående stab.

   

  Hvordan ønsker den enkelte fagchef at levere kerneopgaver i samarbejde med medarbejderne? Hvordan ønsker den enkelte fagchef at bidrage til opnåelsen af de politiske visioner i Ikast-Brande Kommune? Hvad kan du som medarbejder forvente af fagcheferne i Ikast-Brande Kommune?

  Det kan du læse om i fagchefernes personlige ledelsesgrundlag, som alle bygger på Ikast-Brande Kommunes overordnede ledelsesgrundlag og derfor også på Ikast-Brande Kommunes DNA og Ikast-Brande Kommunes tre værdiord dialog, tillid og ansvarlighed.

  De personlige ledelsesgrundlag er udarbejdet af de enkelte fagchefer i Ikast-Brande kommune, og er således deres eget helt personlige ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlagene viser, hvordan fagcheferne ønsker at lede de enkelte områder. De viser også hvilke krav den enkelte fagchef stiller til medarbejderne - og hvad medarbejderne inden for de enkelte områder kan forvente af fagchefen.

  Du finder fagchefernes personlige ledelsesgrundlag via linkene nederst.