Gå til hovedindhold

Til lærere i grundskolen

Igennem emnet, Job & Uddannelse, skal elever opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål.

Skolelærer
 • Læs op

Indhold

  I emnet Uddannelse & Job (U&J) skal eleverne opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål.

  U&J-undervisningen skal danne basis for den uddannelsesvejledning som eleverne modtager fra UU fra 7. klasse.

  Skolens UU-vejleder deltager i et årligt inspirations- og planlægningsmøde for skoleårets U&J-undervisning.
  Via nedenstående links kan du finde tilbud og materialer til støtte for skolernes undervisning i U&J.

  Alle skoler skal rettidigt foretage en uddannelsesparathedsvurdering så oplysningerne er tilgængelige for UU.

  Overskridelse af tidsfristerne kan have konsekvenser for den unge, der søger optagelse på en ungdomsuddannelse.

  Du kan her læse mere om Undervisningsministeriets vejledninger.

  Er du lærer i udskolingen har du en særlig forpligtelse til at holde dig opdateret med viden om ungdomsuddannelserne. I forbindelse med uddannelsesmessen i november vil det blive afholdt en messe for udskolingslærere, hvor formålet er at øge udskolingslærernes viden om ungdomsuddannelserne.