Gå til hovedindhold

Til lærer i grundskolen

Igennem emnet, Job & Uddannelse, skal elever opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål.

 • Læs op

Indhold

  Inspiration til Uddannelse & Job (U&J)

  I emnet Uddannelse & Job (U&J) skal eleverne opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål.

  U&J-undervisningen skal danne basis for den uddannelsesvejledning som eleverne modtager fra UU fra 7. klasse.

  Skolens UU-vejleder deltager i et årligt inspirations- og planlægningsmøde for skoleårets U&J-undervisning.
  Via nedenstående links kan du finde tilbud og materialer til støtte for skolernes undervisning i U&J.

  U&J-undervisning indskolingen 0.-3. klasse

  U&J-forløb

  Beskrivelse

  Link

  Skolen som arbejdsplads

  Et startforløb hvor skolen som arbejdsplads undersøges.
  Der arbejdes med beskrivelser af job og arbejdsområder, og begyndende med egne drømme og forventninger.

  Klik her.

  Mange måder at lære på

  Spil om læringsstile.

  Klik her.

  Du og din familie

  I dette forløb arbejder eleverne med forskellige måder at leve på, familiens jobstamtræ og refleksioner over egne forventninger til liv og job.

  Klik her.

  Arbejdsplads i byen

  Klassen tager en tur rundt i lokalområdet. Der arbejds med kendskab til og beskrivelse af forskellige typer af jobs.

  Klik her.
  Bilag 1
  Bilag 2

  Månedens job

  Viden om jobfunktioner via udstilling med en "gine", besøg af forældre om job samt evt. virksomhedsbesøg.

  Klik her.

  U&J-undevisning mellemtrinnet 4.-6. klasse

  U&J-forløb

  Beskrivelse

  Link

  Fra interesser til forestillinger om fremtiden

  Klik her.

  De voksnes arbejde

  Eleverne skal undersøge egne forældres uddannelse og job, og skrive en artikel om det til "Arbejdsnyt".

  Der kan udarbejdes en avis - fx "Arbejdsnyt" - med artikler og billeder om forskellige brancher og jobs.
  Indlæg i skolebladet om jobs på og udenfor skolen.

  Klik her.
  Bilag 1
  Det interesserer migDer arbejdes med sammenhængen mellem fritid og arbejdsliv, refleksioner og forventninger dertil.Klik her.
  De vigtigste jobsUndersøgelse og debatøvelser om hvorvidt nogle jobs er vigtigere end andre.Klik her.
  Med forældre på arbejdeEleverne besøger forældrenes arbejdspladser
  Gæstelærer: Forælder eller lokal virksomhedsejer.
  Klik her.
  Bilag 1
  Min historieFremstilling af en bog om dig selv, din familie og dine fremtidsdrømme.Klik her.
  GårdbesøgMulighed for at flytte undervisning og læring ud i et autentisk miljø, der hvor maden kommer fra.Klik her.

  U&J-undervisning udskolingen 7.-9. klasse

  U&J-forløb

  Beskrivelse

  Link

  U&J-forløb Beskrivelse Link
  Før- og efterbehandling af uddannelsesmessen
  Klik her.
  Mit drømmejobEleven laver en præsentation af sit drømmejob.
  Powerpoint præsentation eller planche.
  Klik her.
  Bilag 1
  Skolebesøg på en virksomhedKendskab til en virksomhed i lokalområdet.
  Viden om brancher /jobfunktioner og give eleverne indblik i globalisering / internationalisering / arbejdsmiljø og unges fritidsjob
  Klik her.
  Ug.dk
  Bilag 1
  Bilag2
  Karriere A/SGratis materiale, der hjælper med at skabe et godt og udbytterigt virksomhedsbesøg. Arbejdshæfte med opgaver.Klik her.
  KarriereforløbEleverne indsamler og diskuterer eksempler på karriereforløb. Eleverne kan interviewe forældre og bedsteforældre om deres arbejdsliv.Klik her.
  Dine styrker og svagheder - et undervisningsmaterialeGennem læringsteori finder eleven frem til sine egne og klassens styrker og svagheder.
  En fælles collage med alle elevernes intelligensprofiler.
  Klik her.
  Den store klassefestØvelser i at bruge ug.dk. Viden om forskellige uddannelser. En præsentation af eleven selv udarbejdes og præsenteres derefter i klassen.Klik her.
  Bilag 1
  Fremtid og drømmeReflektionsøvelser over de vigtigste ting ved uddannelse, familieliv og drømmejob. Refleksion og debat om hvor ens individuelle kompetencer stammer fra.Klik her. 
  JobansøgningerØvelse i at skrive jobansøgninger og deraf afledte diskussioner.Klik her.
  Mads og MonopoletDilemmaer drøftes a la Mads og monopolet.Klik her. 
  Tanker om uddannelsesparathedEleven går i gang med at gøre sig tanker om uddannelsesparathed.Klik her. 
  Introduktionskursus ASkriftlige opgaver til introduktionskurserne i 8. klasse.Klik her.
  Bilag 1
  Bilag 2
  Introduktionskursus BSkriftlige opgaver til introduktionskurserne i 8. klasse.Klik her.
  Bilag 1
  Bilag 2
  Introduktionskursus CSkriftlige opgaver til introduktionskurserne i 8. klasse.Klik her.
  Bilag 1
  Bilag 2
  FrugtsalatEn reflektionsopgave.
  Forslag til en "anderledes" evaluering af introkurserne.
  Klik her.
  Handel - den skjulte virkelighedGiver indsigt i handelserhvervet gennem fagligt indhold, virksomhedscases og masser af relevante opgaver og spændende grafik.Klik her.
  Bilag
  Praktik efterbearbejdningKan anvendes til elever, der vælger erhvervspraktik til afklaring af job / uddannelse.Klik her. 
  Fremtiden er dinKampagnesitet "Fremtiden er din" er etableret af minister for ligestilling for at sætte fokus på utraditionelle uddannelsesvalg og få de unge til at bruge hele uddannelsespaletten.Klik her.
  Bilag 1
  Min planNetbaseret materiale, som giver indblik i de uddannelser, job- og karrieremuligheder, der findes inden for industrienKlik her.
  At gå til jobsamtaleInden og under samtalen.
  Gode råd og øvelser.
  Klik her.
  At skrive ansøgningerØvelse i at skrive jobansøgninger og deraf afledte diskussioner.Klik her.
  Sælg dig selvEleven skal skrive en jobansøgning.
  Forløbet skal munde ud i en motiveret jobansøgning. Det kan afsluttes med en "jobsamtale" med efterfølgende respons/evaluering.
  Klik her.
  Bilag 1
  Bilag 2
  Overvejelser inden praktikEleven forbereder sig på erhvervs-praktikken.
  Individuel forberedelse til praktikken.
  Temaer/ emner man kan tale om i klassen, inden klassen skal ud i praktik.
  Klik her.
  Bilag 1
  Bilag 2
  PraktikrapportEleven forbereder sig på erhvervspraktikken og reflekterer over sine erfaringer og oplevelser. Skriftlig og individuel rapport.
  Plancher og derefter fremlæggelser i klassen.
  Eller en workshop over praktikugen, som kan udstilles til et forældremøde eller for andre relevante klasser.
  Klik her.
  Bilag 1
  Bilag 2
  Gård- og virksomhedsbesøgBesøg hos landmand / fødevarevirksomhed.Klik her.
  Book en ekspertDu kan booke eksperterne til at komme på besøg i din undervisning og styrke dine elevers interesse for naturfag og teknologi. Book en ekspert er fondsfinansieret og derfor et gratis tilbud, og alle eksperter er trænet i at formidle til børn og unge.Klik her.
  Den digitale butikHvordan bruger Føtex Ikast data til planlægning, og hvordan kan automatiske prognoser (automatisk disponering) hjælpe med at styre varebestilling, lagerbeholdning, vagtplaner m.v.? Igennem dette undervisningsforløb i Matematik, vil eleverne få en forståelse for vigtigheden af databearbejdning, og hvordan man kan bruge matematiske modeller til at regne på, hvad der kommer til at ske i virkeligheden.Klik her. 
  Fagbevægelsens skoletjenesteVi underviser 8., 9. og 10. klasser i hele landet. Vi lærer de unge, hvilken rolle fagforeninger spiller i det danske samfund og for den enkelte.
  Det vigtigste for os er at skabe indsigt og nysgerrighed hos eleverne. Det gør vi gennem undervisning, der sætter fokus på dialog, debat og deltagelse.
  Klik her. 

  Samarbejdsaftale mellem skole og UU

  Uddannelsesparathedsvurderingen

  Alle skoler skal rettidigt foretage en uddannelsesparathedsvurdering så oplysningerne er tilgængelige for UU.

  Overskridelse af tidsfristerne kan have konsekvenser for den unge, der søger optagelse på en ungdomsuddannelse.

  Du kan her læse mere om Undervisningsministeriets vejledninger.

  Ungdomsuddannelser

  Er du lærer i udskolingen har du en særlig forpligtelse til at holde dig opdateret med viden om ungdomsuddannelserne. I forbindelse med uddannelsesmessen i november vil det blive afholdt en messe for udskolingslærere, hvor formålet er at øge udskolingslærernes viden om ungdomsuddannelserne.